Die Here is by jou

 

Rigters 6: 12

 

In hierdie gedeelte ontmoet ons vir Gideon. Hy word aan ons voorgestel as die seun, ook nog die jongste, van sy pa, Joas. Hy is dus nog jonk en onervare, glad nie ’n selfstandige man nie. Die seun is besig om koring met die hand uit te slaan, nie op ’n dorsvloer met osse nie, nie in die oopte nie, maar onder in ’n parskuip, in ’n wingerd, waar hy wegkruip vir die vyand, die Midianiete. Van hul troepe kan maklik die koring kom konfiskeer.

Maar nou kom daar ’n wending. Redding word aangekondig, en die wending kom in die aankondiging. Ons gee die naam evangelie aan sulke ingrypende aankondigings: Mense word gered deur die aankondiging van ’n blye boodskap. Die beslissende oomblik breek aan wanneer die redding aangekondig word. In hierdie geval: Die Here is by jou, dapper man!

Die engel, gevolmagtigde van die Here, groet vir Gideon met die alledaagse groet: Die Here is by jou. Gideon hoor hoe elke woord daarvan by hom insink. Ons kan na regte nie die betekenis wat groet in ons menslike bestaan het na waarde skat nie. ’n Lewe waarin daar nie meer gegroet word nie, kan nie meer menslik wees nie. Die groet is ’n basiese bestanddeel van ons taalgebruik. Deur al die eeue is dit as beleefdheidsvorm behou. Gideon en sy mense kan net baat by die belofte wat dié groet inhou.

Die engele se groet weerspreek die toestand waarin Gideon hom bevind. Met die Here is by jou, dapper man het daar ’n nuwe element bygekom en dit is nie maar net ’n mening wat oop is vir bespreking nie. Hierdie nuwe faktor gaan ’n uitwerking hê wat die toestand nie by die oue laat bly nie, ook as die verandering nie so gou intree as wat ’n mens gehoop het nie. Deur die kerklike verkondiging word dieselfde boodskap ons toegeroep, en ons mag dit hoor soos ’n vriend se stem in die vreemde wat ons laat moed skep en iets laat waag wat voorheen sinloos gelyk het. Want wat die Here in ons begin het, laat Hy nie vaar nie.

Psalm 23

Dr Piet Boshoff

Emeritus