SPESIALE EREDIENSTE EN FEESVIERINGE

 

Geen

 

KURSUSSE EN TOERUSTINGSGELEENTHEDE

 

29 Mei – 1 Junie 2017 0m 18:30-20:00

Gemeente Midstream: Bybelskool

Die Heilige Gees

Maandag 29 Mei: God is Gees

Dinsdag 30 Mei: Die werking van God se Gees

Woensdag 31 Mei: Die gawes van die Gees

Donderdag 1 Junie: Die vrug van die Gees

Dit is gratis en almal is welkom

Kontak dr Gerhard Lindeque vir meer besonderhede

082 374 8703 / gearsa344@gmail.com

 

Woensdag 16 Augustus 2017

Tydskrif vir Hervormde Teologie en die Hervormde Teologiese Kollege: Simposium

Die Tydskrif vir Hervormde Teologie en die Hervormde Teologiese Kollege bied op Woensdag 16 Augustus ’n simposium aan wat met die Reformasie verband hou. Individue en groepe word uitgenooi om aanbiedings (van hoogstens 30 minute) oor die Reformasie te kom maak. Voordragte sal in ’n spesiale uitgawe van die tydskrif gepubliseer word. Belangstellendes moet dringend met prof Natie van Wyk (082 448 4759 / hto@mweb.co.za) kontak maak. Die oggend begin ons met ’n massa-Bybelstudie oor Galasiërs en die aand word afgesluit met ’n voordrag oor Romeine 1: 17-18. Daar sal ook mooi musiekuitvoerings wees. Die geleentheid word aangebied by Gemeente Pretoria-Oos. Predikante word versoek om hierdie geleentheid onder die aandag van lidmate te bring.

 

CD met FLAM-liedere

Al die lof, ’n CD deur die musiek-en-aanbidding-span van Gemeente Montana, is beskikbaar vir gemeentegebruik. Die CD kos R120 en bevat ’n verskeidenheid FLAM-liedere. Agtergrondmusiek is ook beskikbaar vir omgeegroepe of saamsingdoeleindes. Kontak die gemeentelike kerkkantoor by 012 567 1753.

 

KONSERTE EN FEESTE

 

Geen

 

SPORTBYEENKOMSTE

 

Geen

 

KOMPETISIES EN FONDSINSAMELINGS

 

Vrydag 26 Mei 2017

Gemeente Bloemfontein-Wes: Duiwewedvlug van Middelburg na Bloemfontein (295 km)

Slegs 100 duiwe sal deelneem

Koste per lootjie R1 000

Kry meer inligting deur e-pos te stuur na nhgbw@lantic.net

Prysgeld 50% van projekopbrengs

 

Vrydag 26 Mei 2017 om 18:00

Gemeente Schoemansdal: Konka-konsert

Kunstenaars Jannie Moolman en Dozi

Skaapbraai – bring eie eetgerei en drinkgoed

R120 per persoon

Navrae aan ds Werner Venter by 012 253 0146 of me Maxi Brits by 084 585 5481

 

Gemeente Roedtan: Wen ’n rooibok

Kompetisie van 9 April tot 30 Junie 2017

Trekking: 2 Julie 2017

Kaartjies: R20 elk

1ste plek: Rooibok (karkas)

2de plek: Argillapotte van R737

3de plek: 3 koelsakke

Navrae of kaartjies: Ds Quinten Schimper by 076 687 7410

 

Gemeente Nkana

Oor ’n afstand van bykans 500 km met die allerslegste paaie en ’n klein getal lidmate is Gemeente Nkana die enigste kerk in die koperstreek van Zambië wat die evangelie in Afrikaans bedien. Besoeke word gebring deur ’n besoekende predikant wat een keer per maand vir 10 dae op 6 verskillende plekke preek. Die behoefte aan voltydse bediening is groot. Met ’n swak koperprys wat die ekonomie strem, slaag die klein getal lidmate nie daarin om die bediening self volledig te bekostig nie. Dit noop hulle om hul toevlug tot ander geloofinstansies te neem. Met individue en gemeentes se finansiële ondersteuning, eenmalig of deurlopend, kan voltydse bediening weer moontlik word.

 

Zambiese rekening: Dutch Reformed Church, Nkana-gemeente, Stanbic 91300 0028 0392

SA-rekening: Raad van Finansies, 020 000287, takkode 632005, verwysing u naam en 16ZAMB

Navrae aan prof Bieks Beukes 072 036 4960

Skriba Cleo Dempers 096 778 3278

 

KAMPE, WEGBREEKNAWEKE EN TOERE

 

Pelgrimstog na Israel

Maandag 30 Oktober tot Maandag 6 November 2017

Onderneem ’n onvergeetlike pelgrimstog na Israel onder leiding van dr Hennie Botes. Vertrek Maandag 30 Oktober 2017 en keer terug Maandag 6 November 2017. Kry meer besonderhede by dr Botes by hjbotes@worldonline.co.za of 082 701 9441.

 

BASAARS EN MARKTE

 

Vrydag 26 Mei 2017 om 16:00-20:00 en Saterdag 27 Mei 2017 om 08:00-13:00

Gemeente Wonderboom-Suid: Basaar

Al die gewone basaaritems

Saterdagoggend: Heerlike ontbyt

Plek: 10de Laan 920, Wonderboom-Suid

Navrae: Ds David du Plessis

012 664 0948 / 082 333 7450

 

Saterdag 27 Mei 2017 van 08:00 tot 16:00

Gemeente Schoemansdal: Basaar

Groot verskeidenheid kosprodukte te koop

Veiling en kunstenaars Lianie May en Jay

Toegang gratis

Navrae aan ds Werner Venter by 012 253 0146 of mev Maxi Brits by 084 585 5481

 

Saterdag 27 Mei 2017 vanaf 09:00

Gemeente Montana-Oos: Pelgrimsfees

Tradisionele basaar

Kom koop en eet van alles en nog wat

Koop ’n delwersertifi kaat vir R25

Staan ’n kans om R10 000 te wen

Kameeldriftweg 223, Derdepoort, Pretoria

Navrae: Ds Frikkie van Wyk 083 625 6788 / gfvanwyk@nhk.co.za

Susan Schoonbee 082 4115464 / susan.sch11@gmail.com

 

Saterdag 27 Mei 2017 vanaf 08:30

Gemeente Lichtenburg: Local-is-lekker-oesfees

Tradisionele stalletjies, pret vir die kinders

Kunstenaars: Die Campbells

Veiling van skilderye, rugbyversamelstukke, meubels...

Kompetisie met groot pryse

Kwaliteitvleis te koop

Kontak Izak Smit 082 879 9550

Willie Manders 018 632 4830 / williemanders@arestan.co.za

Ds Gerrie Senekal 082 576 1141 / 018 632 2658 / gcsenekal@nhk.co.za

 

BESKIKBARE BEHUISING

 

Gemeente Bronkhorstspruit: Aftree-eenhede

De Oude Pastorie Trust Bronkhorstspruit

Tweeslaapkamereenhede met stoep en toesluitmotorhuis word in die vooruitsig gestel onder die Wet op Behuisingontwikkelingskemas vir Afgetrede Persone (65 van 1988) op basis van lewensreg. Pryse vanaf R730 000 onderhewig aan eskalasie. Die eenheid sal reg teenoor die Hervormde kerkgebou (langs die ou pastorie) opgerig word en is binne loopafstand van ’n verskeidenheid besighede, dokters, apteke, oogkundiges, poskantoor, munisipale kantore, ensovoorts. Belangstellendes kan die gemeente gedurende kantoorure kontak by 013 932 2929 of 082 353 9752.

 

Behuising vir en versorging van bejaarde persone

Kontak Hannelie Fourie van Ons Tuis-Monumenttehuise

012 325 1857 x 202 / www.otmt.org

 

Kamers vir selfversorgende bejaardes

Huis Tafelberger in Monte Vista, Kaapstad

Navrae aan me Anna Hanekom by 021 872 6301 of ds Kathleen Smith by 021 551 5264

 

Louis Trichardt Monumenttehuis in Danville

Enkel- en dubbelkamerinwoning vir bejaardes wat nog selfversorgend is

Aangename huislike atmosfeer, 2 etes ingesluit by losies, billike tariewe

Gereelde sosiale programme

Vir meer inligting kontak me Marie Hunter by 012 386 5310

 

Andries-Marié Oosthuizen Monumenttehuis

Die Andries-Marié Oosthuizen Monumenttehuis, geleë in die plattelandse kunsdorp Parys en ongeveer ’n uur se ry vanaf Johannesburg, het talle behuisingskamers beskikbaar. Die koste vir ’n enkelkamer is R4 430 per maand en vir ’n dubbelkamer R6 180 per maand. Hierdie koste sluit in 3 etes per dag, die skoonmaak van die kamer, en wasgoed 1 x per week. Verskeie programme word aangebied, byvoorbeeld ’n kerkdiens 1 x per week, arbeidsterapie 2 x per week, en ’n besoek deur ʼn maatskaplike werker 1 x per week. Kom word deel van hierdie baie besondere gemeenskap. Navrae aan matrone Teresa Broodryk by 056 811 2185.

 

Piet Potgieter-tehuis in Potgietersrus

Stel u belang om die gejaag agter te laat en die rustigheid van die platteland te omhels? Ons het net die regte plek vir u. Piet Potgieter-tehuis in Potgietersrus bied nuutgeboude 1-slaapkamer-meenthuise met afdak te koop aan. Hier is nog een eenheid beskikbaar teen R320 000, op die perseel van Piet Potgieter-tehuis, met verskeie dienste wat gelewer word. Vir meer inligting, kontak me Mariana van Tonder by 015 491 6314.

 

Van Rensburg-tehuis in Danville 

Van Rensburg-tehuis in Danville bied gespesialiseerde 24-uur-versorging aan bejaarde persone. ’n Terapeutiese program word aangebied deur ʼn arbeidsterapeut en personeel. Die tehuis het ook ’n spesiale sensoriese tuin en Memory Room vir inwoners in die begin- en gevorderde fase van demensie. Vir meer inligting, kontak mev Rensie van Tonder by 012 326 5730 of besoek die webblad by www.otmt.org.

 

Midrand (Glen Austin)

Behuising vir bejaardes in Midrand (Glen Austin) tussen Centurion en Johannesburg, naby Gautrain en splinternuwe Mall of Africa. Lieflike ruim en stil eenhede vir ouer mense wat nog na hulself kan omsien. Drie etes per dag met koffie, tee en koeldrank. Wasgoed word gedoen, en daar is ’n skoonmaakdiens vir die eenhede. Groot tuin om in te ontspan. Registrasiefooi van R3 500 en R7 000 per maand. Kontak Annelize by 082 862 5149