Kalender 2017
Voorblad vir kalender van 2017
Kalender 2017

Kerklike feesdae vir 2017
(sien Diensboek bladsye 20-27)

8 Januarie 2017

Epifaniesondag (naaste aan 6 Januarie)

 

 

PAASKRING

Lydenstyd

1 Maart 2017

Aswoensdag

5 Maart 2017

Eerste Lydensondag 

12 Maart 2017

Tweede Lydensondag

19 Maart 2017

Derde Lydensondag

26 Maart 2017

Vierde Lydensondag 

2 April 2017

Vyfde Lydensondag

9 April 2017

Sesde Lydensondag / Palmsondag

 

(Jesus se intog in Jerusalem herdenk)

14 April 2017

Goeie Vrydag

15 April 2017

Stil Saterdag

 

 

 

Opstanding/Paasfees

16 April 2017

Opstandingsondag / Paassondag

23 April 2017

Tweede Sondag van die Opstanding

30 April 2017

Derde Sondag van die Opstanding 

 

Biddag vir die Gesaaides /

 

Dankdag vir die Oes 

7 Mei 2017

Vierde Sondag van die Opstanding

14 Mei 2017

Vyfde Sondag van die Opstanding

21 Mei 2017

Sesde Sondag van die Opstanding

25 Mei 2017

Hemelvaart

 

(40ste dag van die Opstanding)

28 Mei 2017

Sewende Sondag van die Opstanding

 

 

PINKSTERKRING

 

4 Junie 2017

Pinksterfees

 

(50ste dag van die Opstanding)

11 Junie 2017

Drie-eenheidsondag

27 Augustus 2017

Bartolomeusnag

22 Oktober 2017

Dankdag vir die Oes /

 

Biddag vir die Gesaaides

29 Oktober 2017

Hervormingsfees 

 

 

November

Eskatologie (Weerkoms)

26 November 2017

Ewigheidsondag (herdenking van geliefdes)

 

 

KERSKRING

Advent, Kersfees en Epifanie

3 Desember 2017

Eerste Adventsondag

10 Desember 2017

Tweede Adventsondag

17 Desember 2017

Derde Adventsondag / Gelofteviering

24 Desember 2017

Vierde Adventsondag

25 Desember 2017

Kersfees

 

 

7 Januarie 2018

Epifaniesondag