Feesdienste Sondag 29 Oktober

’n Gesamentlike feesdiens van die Afrikaanse kerke ter viering van 500 jaar Reformasie vind op Sondag 29 Oktober 2017 plaas by die NG Kerk Universiteitsoord, Duxburyweg, Pretoria. Die liturgie is uitgewerk deur ds Hannes van der Merwe (NHKA Pretoria-Oos), en prof Gert Breed (GKSA) en prof Stephan Joubert (NGK) sal as predikers optree. Die erediens word voorafgegaan deur ’n uitvoering van Felix Mendelssohn se Reformasiesimfonie, terwyl ’n kort video agtergrond oor die Reformasie sal vertoon. Die gemeentesang word begelei deur ’n orrel en simfonieorkes, terwyl ’n massakoor die gemeentesang ondersteun en afwissel. Aangesien die kerkgebou slegs ’n beperkte hoeveelheid mense kan akkommodeer, vind daar twee eredienste plaas: om 15:30 en om 18:30. Daar is nogtans slegs ’n beperkte aantal sitplekke beskikbaar wat onder die organiserende kerke verdeel is. Om te verseker dat u plek kry, kan u sitplekke bespreek teen R30 per persoon deur ’n inbetaling in die volgende rekening te doen: Raad van Finansies, ABSA, rekeningnommer 200 00 287, takkode 632005, verwysing 16REFO + van en voorletters. Stuur dan ’n e-pos met u naam, van, gemeente, die tyd van die feesdiens wat u wil bywoon, en die bewys van u betaling na karen@nhk.co.za of reformasie500sa@gmail.com. Die regte getal genommerde kaartjies sal per e-pos aan u gestuur word.

 

Nuwe VONKK-webblad!

Nadat daar baie probleme oor die laaste paar maande was met die bestaande webblad, het ’n nuwe era vir VONKK-musiekgebruikers op 4 Oktober begin toe die nuwe webblad in werking getree het. Vir Hervormde gemeentes wat reeds geregistreer is, verander daar niks in terme van hul gebruik van VONKK-liedere nie. Vir volledige inligting oor hoe om musiek van die nuwe webblad af te laai, gaan na www.vonkk.co.za en volg die stappe. As jy reeds geregistreer het in die verlede, gebruik dieselfde wagwoord, ensovoorts, en jou VV-nommer is steeds NHKA2015. Vir enige navrae, kontak Bybel-Media by 021 864 8228.

 

Musiekleier benodig

Gemeente Wapadrant is op soek na ’n musikant wat hul kontemporêre oggenderedienste en hul aanderedienste kan lei. Die persoon moet baie energie hê en goed kan saamwerk onder begeleiding van die predikante. Iemand wat kan sing sowel as kitaar speel, is ideaal omdat hy of sy aan die begin alleen die bediening gaan lei. ’n Akoestiese ondertoon is die tipe atmosfeer wat die gemeente graag wil skep. Die persoon moet Sondaeoggende en –aande beskikbaar wees. Vergoeding sal maandeliks voorsien word. Kontak ds Janine Truter by 072 806 9549 of janine@nhkwapad.co.za.

 

Preekbeurte gedurende Desember 2017 te Sabie en Witrivier

Predikante, proponente, dosente en teologiestudente met preekvergunning word genooi om hulp te verleen met preekbeurte gedurende Desember 2017 te Sabie en Witrivier. Ds Willem Breytenbach beplan om dan met verlof te wees. Reëlings in verband met verblyf sal met u uitgeklaar word nader aan die tyd. Skakel gerus die gemeentekantoor by 013 764 1813 (Maandae, Woensdae en Vrydae van 08:00 tot 13:00). U kan ook ’n e-pos stuur na nhsabie@telkomsa.net of navraag doen by die administratiewe beampte, Marchelle Jansen van Vuuren, by 071 061 0558.

 

Hospitaalbediening in Bloemfontein en Klerksdorp

Bloemfontein beskik nie meer oor ’n predikant wat uitsluitlik verantwoordelik is vir hospitaalbediening aan lidmate van buite die stad nie. Een van die volgende predikante kan gekontak word indien enige lidmate van die NHKA in Bloemfontein se hospitale opgeneem word: Dr Johan Nel 083 400 0267; ds Jaco Dreyer 083 444 0120; of ds Willem Dykema 082 560 4772.

 

Enige gemeentes wie se lidmate in Klerksdorp se hospitale opgeneem word, kan in verbinding tree met ds Sarel Oosthuizen. Hy is afgevaardig om alle Hervormde lidmate van buite die ring in die hospitaal te besoek. Kontak hom by 082 921 0972 of 13kipling@gmail.com.

 

Preekbeurte in Dullstroom

Predikante kan by Gemeente Dullstroom preek en gratis verblyf vir die naweek kry. Die gemeente bied gratis verblyf vir ’n predikant en sy/haar gade in ruil vir die gratis preek; een voorskoolse kind kan gehuisves word. Daar word voorsien vir twee nagte; indien u ’n ekstra nag wil oorbly en ekstra mense bring, moet u dit vooraf met Jan Bette by 073 790 3357 bespreek; die derde nag en ekstra mense is op u eie koste. Kontak Johanna by 072 116 3353 of nhkdullstroom@yahoo.com.