Geloftefees 16 Desember om 09:00 tot 11:00

Aangebied deur die Verwoerdburg Geloftefeeskomitee by die Rooihuiskraal Historiese Terrein in Rooihuiskraalweg, suid van Hendrik Verwoerdstraat, Centurion. Mev Annemarie Carelsen, museumkundige en kurator van tekstiel, hout, leer, metaal en historiese interieur van die Ditsong Nasionale Kultuurhistoriese Museum in Pretoria, sal die vertelling uit die geskiedenis waarneem met die tema Kleredrag van die Voortrekkers 1835-1840 asook die 20ste-eeuse weergawe daarvan. Ds Frikkie van Wyk (Gemeente Montana-Oos) lei die Geloftediens uit Sefanja 3:8a en 12: Daarom, wag vir My in vrees, sê die Here, wag vir die dag wanneer Ek opstaan en my buit kom vat... Ek sal in jou laat oorbly net dié wat nederig en ootmoedig is en vertrou op die Naam van die Here. Na die verrigtinge vind die verkiesing van komiteelede en ’n deurkollekte plaas, en word koffie en koekies bedien. ’n Ensemble van musiekinstrumente begelei die sang. U is welkom om Ouma se kappie of Oupa se hoed of ou klere te dra! Dra iets swarts in meelewing met almal wat geliefdes deur geweld verloor het. Hulp van ons jong manne en dames sal vanaf 07:00 verwelkom word om die saal gereed te kry – uitpak van stoele, klankstelsel, ensovoorts. Navrae aan ds Johann de Bruin by 082 733 3951.

 

2018 Almanak/Bybelse Dagboek

Die 2018 Almanak/Bybelse Dagboek is pas by die Boekwinkel in Derdepoort afgelewer. Gemeentes en ringe kan reël dat hul besendings afgehaal word. Kontak mev Sarie Roux by 012 322 8885 x3025.

 

Kerkspesifieke lessenaarkalender

Die Sinodale Dienssentrum stel weer ’n Kerkspesifieke lessenaarkalender in die kleure volgens die Kerkjaar beskikbaar teen R70 per kalender. Die Kerkjaarbesonderhede word elke maand aangedui. Sinodale vergaderings word aangedui – daar is egter steeds genoeg ruimte by elke dag om eie afsprake in te skryf. Die formaat is A2 (4 x A4’s), aan die bokant gegom, sodat dit plat op ʼn lessenaar kan lê. Plaas u bestelling so gou moontlik by mev Sarie Roux 012 322 8885 x3025 of sentik@nhk.co.za. Die kalenders kan afgehaal word by Gemeente Derdepoort.

 

Eerstejaarskampe 2018

Potchefstroom Eerstejaarskamp 2018

9-12 Januarie by Vensterskroon-kampterrein

R950 per persoon

Navrae dr Rudy Denton 082 459 9710 / rudy@nhk.co.za

Terzie Denton 082 475 4618

Johandré van Deventer 071 489 2587

Skryf aanlyn in by www.studentegemeente.com

 

Stellenbosch Eerstejaarskamp 2018

21-24 Januarie by ’n kampterrein 10 km buite Stellenbosch

R500 per persoon

Vertrek van kerkgebou, hv Bosman- en Hofmeyrstraat, Stellenbosch

Navrae ds Chris le Roux 079 495 3239 / cleroux@mweb.co.za

 

Pretoria Eerstejaarskamp 2018 (Philadelphia)

20-24 Januarie by Tarentaalpan in Thabazimbi

R950 per persoon (R250 deposito)

Betaal in rekening: NHK Philadelphia; ABSA; rekeningnommer 540580065; verwysing EJK2018 (naam van kampganger)

Inskrywingsvorm by www.tuksejk.co.za

Stuur e-pos na nhkphiladelphia@gmail.com / info@tuksejk.co.za

Facebook: TukkiesEJK vir foto’s en ander inligting

Navrae dr Sanrie de Beer 083 226 1866 / ds Martin Slabbert 082 655 4787

Vertrekpunt van kerkgebou, Lunnonstraat 127, Hillcrest

Alle eerstejaars in Pretoria (nie net studente van UP nie) welkom

 

Nuwe VONKK-webblad!

Nadat daar baie probleme oor die laaste paar maande was met die bestaande webblad, het ’n nuwe era vir VONKK-musiekgebruikers op 4 Oktober begin toe die nuwe webblad in werking getree het. Vir Hervormde gemeentes wat reeds geregistreer is, verander daar niks in terme van hul gebruik van VONKK-liedere nie. Vir volledige inligting oor hoe om musiek van die nuwe webblad af te laai, gaan na www.vonkk.co.za en volg die stappe. As jy reeds geregistreer het in die verlede, gebruik dieselfde wagwoord, ensovoorts, en jou VV-nommer is steeds NHKA2015. Vir enige navrae, kontak Bybel-Media by 021 864 8228.

 

Musiekleier benodig

Gemeente Wapadrant is op soek na ’n musikant wat hul kontemporêre oggenderedienste en hul aanderedienste kan lei. Die persoon moet baie energie hê en goed kan saamwerk onder begeleiding van die predikante. Iemand wat kan sing sowel as kitaar speel, is ideaal omdat hy of sy aan die begin alleen die bediening gaan lei. ’n Akoestiese ondertoon is die tipe atmosfeer wat die gemeente graag wil skep. Die persoon moet Sondagoggende en –aande beskikbaar wees. Vergoeding sal maandeliks voorsien word. Kontak ds Janine Truter by 072 806 9549 of janine@nhkwapad.co.za.

 

Preekbeurte gedurende Desember 2017 te Sabie en Witrivier, Belfast en Waterval Boven

Predikante, proponente, dosente en teologiestudente met preekvergunning word genooi om hulp te verleen met preekbeurte gedurende Desember 2017 te Sabie en Witrivier. Ds Willem Breytenbach beplan om dan met verlof te wees. Reëlings in verband met verblyf sal met u uitgeklaar word nader aan die tyd. Skakel gerus die gemeentekantoor by 013 764 1813 (Maandae, Woensdae en Vrydae van 08:00 tot 13:00). U kan ook ’n e-pos stuur na nhsabie@telkomsa.net of navraag doen by die administratiewe beampte, Marchelle Jansen van Vuuren, by 071 061 0558.

 

Daar is ook preekgeleenthede by gemeentes Belfast en Waterval Boven op Kersdag, 25 Desember. Dit behels ’n preek om 07:00 te Waterval Boven, en op Belfast om 08:30. Kontak die skriba, Anita Booyse, by 072 590 1052 of anitabooyse@gmail.com vir besonderhede.

 

Hospitaalbediening in Bloemfontein en Klerksdorp

Bloemfontein beskik nie meer oor ’n predikant wat uitsluitlik verantwoordelik is vir hospitaalbediening aan lidmate van buite die stad nie. Een van die volgende predikante kan gekontak word indien enige lidmate van die NHKA in Bloemfontein se hospitale opgeneem word: Dr Johan Nel 083 400 0267; ds Jaco Dreyer 083 444 0120; of ds Willem Dykema 082 560 4772.

 

Enige gemeentes wie se lidmate in Klerksdorp se hospitale opgeneem word, kan in verbinding tree met ds Sarel Oosthuizen. Hy is afgevaardig om alle Hervormde lidmate van buite die ring in die hospitaal te besoek. Kontak hom by 082 921 0972 of 13kipling@gmail.com.

 

Preekbeurte in Dullstroom

Predikante kan by Gemeente Dullstroom preek en gratis verblyf vir die naweek kry. Die gemeente bied gratis verblyf vir ’n predikant en sy/haar gade in ruil vir die gratis preek; een voorskoolse kind kan gehuisves word. Daar word voorsien vir twee nagte; indien u ’n ekstra nag wil oorbly en ekstra mense bring, moet u dit vooraf met Jan Bette by 073 790 3357 bespreek; die derde nag en ekstra mense is op u eie koste. Kontak Johanna by 072 116 3353 of nhkdullstroom@yahoo.com.