Afhaal van kerklike tydskrifte

Aangesien die SENTIK Boekwinkel na Derdepoort verskuif, sal alle tydskrifte wat tot dusver by Jeff Masemolastraat 224 afgehaal is, vanaf einde Julie 2017 by Derdepoort afgehaal kan word. Gemeentes vir wie dit prakties onmoontlik sal wees, moet me Sarie Roux (sentik@nhk.co.za) asseblief teen 14 Julie 2017 laat weet, in welke geval die betrokke gemeente se tydskrifte dan voortaan per koerier versend sal word. Die koste is vir die gemeente se rekening. Ons vertrou dat ons op almal se samewerking en goedgesindheid in hierdie verband kan staatmaak.

 

Voornemende teologiestudente

Matrikulante en ander belangstellendes wat graag predikante in die Hervormde Kerk wil word en in 2018 Teologie aan die Universiteit van Pretoria wil studeer, is welkom om nou aansoek te doen om as student van die Kerk te studeer. Die evaluasiegesprekke sal in die laaste week van die Julievakansie (19-21 Julie 2017) plaasvind. Aansoeke moet die Kuratorium asseblief nie later as 1 Julie bereik nie. Aansoekvorms kan van Carusta van der Merwe (cvdm@up.ac.za) aangevra word.

 

Preekbeurte gedurende Desember 2017 te Sabie en Witrivier

Predikante, proponente, dosente en teologiestudente met preekvergunning word genooi om hulp te verleen met preekbeurte gedurende Desember 2017 te Sabie en Witrivier. Ds Willem Breytenbach beplan om dan met verlof te wees. Reëlings in verband met verblyf sal met u uitgeklaar word nader aan die tyd. Skakel gerus die gemeentekantoor by 013 764 1813 (Maandae, Woensdae en Vrydae van 08:00 tot 13:00). U kan ook ’n e-pos stuur na nhsabie@telkomsa.net of navraag doen by die administratiewe beampte, Marchelle Jansen van Vuuren, by 071 061 0558.

 

Bybelvasvra vir 2017

Die Konteks Bybelvasvra vir 2017 se bestek is soos volg afgebaken:

Laerskool: Romeine 1-6 en 12; en algemene Bybelkennis.

Hoërskool / Jong Hervormers / Ope Afdeling: Romeine 1-10 en 12; prof Natie van Wyk se artikel Met dankbaarheid – 500 jaar Reformasie, in die 2017 Gedenkalbum, bladsye 6-11; en algemene Bybelkennis.

 

Gemeentes word versoek om self eienaarskap te aanvaar vir die gemeentevasvra. Die ringsvasvra moet verkieslik voor einde Augustus 2017 plaasvind en die uitslae moet deurgegee word aan ds Quinten Schimper by quinten.schimper@gmail.com. Indien gemeentes foto’s geneem het tydens die vasvrageleenthede, is hulle welkom om dit met die Bybelvasvrakomitee te deel. ’n Registrasievorm vir spanne wat aan die nasionale Bybelvasvra van 7 Oktober 2017 deelneem, sal verskaf word. Navrae kan gerig word aan di Stephen de Beer (074 658 4630), Marius Bacon (083 297 6135) of Quinten Schimper (076 687 7410).

 

Akkommodasie vir studente beskikbaar 

Gemeente Philadelphia het akkommodasie beskikbaar vir studente vir 2017. Dit is ongeveer 200 m van die Universiteit en sluit veilige parkering in. Kontak Elize Fourie by 012 362 7237 (08:30 tot 13:00) of nhkphiladelphia@gmail.com vir meer inligting.

 

Hospitaalbediening in Bloemfontein en Klerksdorp

Bloemfontein beskik nie meer oor ’n predikant wat uitsluitlik verantwoordelik is vir hospitaalbediening aan lidmate van buite die stad nie. Een van die volgende predikante kan gekontak word indien enige lidmate van die NHKA in Bloemfontein se hospitale opgeneem word: Dr Johan Nel 083 400 0267; ds Jaco Dreyer 083 444 0120; of ds Willem Dykema 082 560 4772.

 

Enige gemeentes wie se lidmate in Klerksdorp se hospitale opgeneem word, kan in verbinding tree met ds Sarel Oosthuizen. Hy is afgevaardig om alle Hervormde lidmate van buite die ring in die hospitaal te besoek. Kontak hom by 082 921 0972 of 13kipling@gmail.com.

 

Preekbeurte in Dullstroom

Predikante kan by Gemeente Dullstroom preek en gratis verblyf vir die naweek kry. Die gemeente bied gratis verblyf vir ’n predikant en sy/haar gade in ruil vir die gratis preek; een voorskoolse kind kan gehuisves word. Daar word voorsien vir twee nagte; indien u ’n ekstra nag wil oorbly en ekstra mense bring, moet u dit vooraf met Jan Bette by 073 790 3357 bespreek; die derde nag en ekstra mense is op u eie koste. Kontak Johanna by 072 116 3353 of nhkdullstroom@yahoo.com.