DOOP

Formulier vir die bediening van die doop aan kinders van die gelowiges (Aflaai)
Formulier vir die bediening van die doop aan volwassenes (Aflaai)
Engelse formulier vir die bediening van die doop aan kinders van gelowiges (Aflaai)
Wisselformulier vir die bediening van die doop (Aflaai)


NAGMAAL

Formulier vir die bediening van die nagmaal (1) (Aflaai)
Formulier vir die bediening van die nagmaal (2) (Aflaai)
Wisselformulier vir die bediening van die nagmaal (Aflaai)


BEVESTIGING VAN AMPSDRAERS

Formulier vir die bevestiging van ouderlinge en diakens (Aflaai)
Formulier vir die bevestiging van diakens (Aflaai)
Formulier vir die bevestiging van dienaars van die goddelike woord (Aflaai)
Wisselformulier vir die bevestiging van dienaars van die goddelike woord (Aflaai)

Wisselformulier vir die bevestiging van ouderlinge en diakens (Aflaai)
Verklaring vir die gebruik by die benoeming van kategete (Aflaai)


OPENBARE BELYDENIS VAN GELOOF

Formulier vir die afneem van openbare geloofsbelydenis (Aflaai)
Wisselformulier vir die aflegging van belydenis van geloof (Aflaai)


BEGRAFNIS-, VERASSING- EN ROUFORMULES
(Aflaai)

Begrafnisformule (1)
Begrafnisformule (2)
Begrafnisformule (3)
Begrafnisformule (4)
Begrafnisformule (5)
Begrafnisformule (6)
Begrafnisformule (7)
Begrafnisformule (8)
Begrafnisformule (9)
Begrafnisformule (10)
Begrafnisformule (11)
Begrafnisformule (1-11)
Begrafnisformule (Engels)


HUWELIK

Formulier vir die bevestiging van die huwelik (1) (Aflaai)
Formulier vir die bevestiging van die huwelik (2) (Aflaai)
Formulier vir die bevestiging van die huwelik (3) (Aflaai)
Wisselformulier vir die bevestiging van die huwelik (Aflaai)


DISSIPLINE

Formulier vir die ban (Aflaai)
Formulier vir die heropname van die wat van die gemeente van Christus afgesny is (Aflaai)