(Hierdie Orde dien as alternatief vir Ordes 3 tot 10 [uitgesluit Orde 8] vir die ouderling) (Aflaai)
Orde 12
(Hierdie Orde dien as alternatief vir Ordes 3 tot 10 [uitgesluit Orde 8] vir die ouderling) (Aflaai)
Orde 13
(Huweliksbevestiging) (Aflaai)
Orde 14
(Huweliksbevestiging) (Aflaai)
Orde 15
(Begrafnisdiens) (Aflaai)
Orde 16
(Begrafnisdiens) (Aflaai)
Orde 17
(Woord- en Lieddiens) (Aflaai)
Orde 18
(Woord- en Lieddiens) (Aflaai)