Kliek op skakel om preek oop te maak...

ADVENT

BARTOLOMEUSSONDAG

BEGRAFNIS

BEKERING

BEPROEWING

DANKBAAR, GEHOORSAAM EN DIENSBAAR

DANKDAG VIR DIE OES

DIE WOORD VAN GOD

DOOD

DOOP

EPIFANIE

ETIESE VRAAGSTUKKE

GEBED

GELOFTEDAG

GELOOF

GELOOFSGROEI

GELOOFSTWYFEL

GELYKENISSE

GENADE

GESINSLEWE

GOEIE VRYDAG (KRUISIGING VAN JESUS CHRISTUS)

GROOTHEID VAN GOD

HEIDELBERGSE KATEGISMUS

HEMELVAART

HERVORMINGSONDAG

HOOP

HUWELIKSBEVESTIGING

JEUG

KERKRAADBEVESTIGING

KERSDAG (GEBOORTE VAN CHRISTUS)

KINDERPREDIKING

LITURGIESE EREDIENSTE: KERSFEES

LYDING VAN CHRISTUS

MISSIONÊRE PREDIKING

MOEDERSDAG

NAASTELIEFDE

NAGMAAL (DANKSEGGING)

NAGMAAL (NAGMAALSDIENS)

NAGMAAL (VOORBEREIDING)

NUWE LEWE IN CHRISTUS

OPENBARE BELYDENIS VAN GELOOF

OUJAARS- EN NUWEJAARSPREDIKING

PAASSONDAG (OPSTANDING)

PINKSTERFEES

 PREDIKING BY SPESIALE GELEENTHEDE

PREEKREEKS: DIE BRIEWE AAN DIE SEWE GEMEENTES IN OPENBARING

PREEKREEKS: DIE SALIGSPREKINGE VAN JESUS IN MATTEUS

PREEKREEKS: DIE VRUG VAN DIE GEES

PREEKREEKS: ONS VADER-GEBED

PREEKREEKS: PSALM 23

PREEKREEKS: VIER GELYKENISSE VAN JESUS

SKEPPING

TRINITEITSONDAG

VERGIFNIS

VERLOSSING EN GELOOFSEKERHEID

VERSOENING

VREDE

WEDERKOMS