1 Petrus 1:13-20

Ons heilig? Kan dit wees?Broers en susters in onse Here Jesus Christus:
Die bekende kerkvader Calvyn het ‘n baie eienaardige gewoonte gehad. Hy het dikwels klas gegee met ‘n pelsmus op, en van tyd tot tyd het hy die pelsmus oor sy oë getrek. Vir sy studente was dit ‘n baie vreemde verskynsel: Calvyn met ‘n halfbedekte gesig, vinger in die lug, besig om oor die heilige God te praat.

Toe iemand eendag die moed bymekaargeskraap het en hom hieroor uitvra, het Calvyn blykbaar iets gesê soos: Hier staan ek, stofmannetjie, en ek praat oor die Een wat soos duisend sonne helder skyn, oor die Allerheiligste, vir wie selfs die engele hulle gesigte verberg en sing: heilig, heilig, heilig. Kan ek anders? Ek staan dan in die heilige teenwoordigheid van God!

Is dit nie ook hoe ons soms voel wanneer ons ‘n teks in die Bybel lees soos `wees heilig, want Ek is heilig’ nie, ‘n teks wat ‘n mens sommer baie moedeloos kan maak. Want ons weet: om heilig te wees is al klaar moeilik, maar heilig soos die Here? Dit is eenvoudig onmoontlik! Dit is ‘n opdrag wat die mens in sy sondigheid totaal oorskat. Niemand kwalifiseer seker hiervoor nie.

Want ons ken mos darem onsself, broers en susters. Ons het wel vroom oomblikke, maar dit is presies wat dit is: oomblikke. Ons is kinders van ons Vader in die hemel ... maar kinders wat ons dikwels gedra soos kinders wat nie ‘n Vader in die hemel het nie. Ons is soldate van die kruis ... maar soldate wat dikwels swig voor die wêreld. Ja, ons is manne en vroue van God ... maar manne en vroue wat klein in die geloof word sodra ons terugslae beleef. Ons is ook ambassadeurs van die Here ... maar dikwels het ons voete van klei.

Maar heilig? Soos die Here? Nee wat, broers en susters, dit kos maar baie min, ‘n baie klein bietjie eerlikheid, om te weet, en dit prontuit te kan erken: ons is nie heilig ie. Veral nie heilig soos God nie. Inteendeel. Ons is eintlik onheilig. Vol sonde.

En om alles nog erger te maak, broers en susters, is dat die Bybel nie van bietjies-bietjies heiligheid praat nie. Nee, ons hele lewenswandel (1 Pet 1:15) word opgeëis. Dit staan tog duidelik in ons gelese gedeelte. [S]oos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Alles word tot heiligheid opgeëis: ons hande, voete, ons hart, ons huwelik, ons werk, ons hele lewe, alles wat ons doen. Alles. Daar is nie eers ‘n bietjie beweegruimte vir kompromieë nie. Soos die ou mense altyd gesê het: huidjie en muidjie. Heelhartige heiligheid. In julle hele lewenswandel.

En weer wil ons vra: maar hoe Here? Dit is mos nie moontlik nie! U weet dit tog, Here. U sê self in u Woord dat U weet waarvan ons gemaak is. Hoe kortstondig en gebroke ons lewens is. En as U dit weet Here, hoe kan U dit dan van ons vra? Iets van ons vra wat U weet nie moontlik is nie. Want net U is heilig. Hoe kan ons dit ook wees?

Hierdie is almal vrae, broers en susters, wat eintlik maar net op een vraag neerkom: hoe moet ons hierdie opdrag van die Here verstaan? Want beteken dit as die Here sê dat ons heilig moet wees, omdat Hy heilig is?

Die sleutel tot die verstaan van hierdie teks, broers en susters, lê in die woordjie ‘want’. Wees heilig, want Ek is heilig. Hierdie woordjie, broers en susters, anker hierdie vers na twee kante toe. Dit wys terug en vorentoe. En kom ek verduidelik wat ek hiermee bedoel.

Petrus kyk in hierdie brief van hom eerstens terug en roep in herinnering dit wat God vir ons gedoen het. Met ander woorde, hy spel die groot dade van die heilige God uit. In sy groot ontferming, sê hy byvoorbeeld in 1 Petrus 1:3, het God aan ons die nuwe lewe in Christus geskenk, Hy het vir ons aan die kruis gesterf, Hy het al ons sonde, al ons onheiligheid so weggeneem. Ook het God, sê Petrus in 1 Petrus 1:3-4, ‘n onverganklike erfenis in die hemel weggelê, en Hy het vir ons sy Gees gegee (1 Pet 1:10-12).

In God, sê Petrus dus, het ons nuwe mense geword. Ons is nie meer die ou mense sonder God wat ons was nie. Nee! Ons is nou deur Christus nuwe mense, mense sonder sonde. Heilige mense in God se oë, wanneer Hy na ons kyk deur Jesus Christus. Daarom kan ons nie alleen heilig wees nie, ons is heilig, want God is heilig.

Maar ons moet dit word, en dit word ons alleen wanneer ons aanvaar dat God ons in Christus heilig verklaar het. Dus: ons kan heilig wees, omdat God heilig is. Ons is heilig, omdat God heilig is. Maar ons word dit eers as ons in die geloof aanvaar dat Christus my ook geheilig het deur vir my sonde te sterf.

Maar Petrus, broers en susters, kyk in hierdie teks ook vorentoe. Hy wys ons nie alleen op dit wat God reeds vir ons gedoen nie, maar ook dit wat God nog sal doen. Vestig julle hoop op die genade wat julle deel volledig sal word by die wederkoms (1 Pet 1:13), Hy het Jesus uit die dood opgewek en julle die krag van daardie opstanding gegee, Hy het julle daardeur nuwe mense gemaak, en sy Gees gegee: alles dinge/gawes wat ons die kennis en die krag gee om ons heiligheid in Christus op te neem en so te gaan lewe.

Daarom so ons, broers en susters, alles kon saamvat deur te sê: heiligmaking, die poging om meer en meer die gestalte van Jesus Christus in my lewe sigbaar te maak, staan tussen die groot heilsdade en die beloftes van God. Ons heiligmaking word dus in wese omhels deur die groot dade van God in die verlede, en sy beloftes oor dit wat hy nog vir ons gaan doen.

Hy het ons nuwe mense gemaak in Christus, daarom is ons heilig. Maar ons moet dit ook sigbaar maak in ons lewe. En om dit te kan doen, belowe Hy ons dat sy Gees altyd by ons sal wees, dat die wederkoms lê en wag, dat die ewige lewe vir ons lê en wag. Ons sal daar uitkom, ons sal dit deelagtig word, want die heilige God sal dit vir ons doen.

Of kom ons sê dit anders: die bedoeling van die oproep om heilig te wees is nie ‘n oproep om ons mee moedeloos te maak nie. Dit is eerder blye nuus. Blye nuus wat sê: God skenk lank voor Hy vra. Hy vra heiligheid van ons, omdat Hy dit reeds vir ons heiligheid in Christus gegee het. Ons is heilig, want God is heilig.

Hy vra ook om heilig te gaan lewe, maar belowe ook dat Hy ons alles sal gee wat nodig is om dit te gaan doen. Hy het ons nuut gemaak, daarom kan ons nou anders dink en doen. Hy het ons sy Gees gegee, en sal dit vir ons telkens weer en weer gee om heilig te lewe waar ons ook al gaan. Dus weer: wees heilig, want Ek is heilig.

God, broers en susters, ooreis of oorskat ons nie in hierdie vers nie. Inteendeel. Hy maak vir ons nuwe dinge moontlik. Ek het julle die nuwe lewe gegee, sê Hy. Gaan leef dit nou! En julle sal kan: want Ek, wat die heilige God is, sal julle gehoorsame kinders maak, Ek sal julle deur my Gees die krag gee om daardie oomblikke van heiligheid meer te maak as maar net oomblikke. Julle hele lewe sal heilig wees, omdat my Gees julle sal lei. Daarom: luister wat die Gees aan die gemeente wil sê!
Amen