Jesaja 57:14-21

Waar vind ons God?Broers en susters in onse Here Jesus Christus:
Leonow, 'n Russiese ruimtevaarder en die eerste mens wat in die buitenste ruimte(s) in 'n ruimtetuig rondgesweef het, het, toe hy terug op moeder aarde was gesê dat hy die hele ruimte kon deurkyk, maar dat hy God nêrens gesien het nie. En, om alles te kroon, het sy premier dit met oorgawe bevestig.

Hulle was egter nie so oorspronklik nie, broers en susters, want Dawid het al gesê: die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Leonow en sy premier het dus maar net so 'n bietjie meer arrogant geword, hulle is nie alleen dwaas nie, maar sê dit nou maar net sogenaamd aan die hele wêreld, buite die hart.

Ook is die vraag, `waar is God’, nie so nuut nie. Want die Psalmis het al gekla: Ek is dors na God. My trane is my voedsel dag en nag omdat ander die hele dag vir my vra: waar is jou God. En ook Job het gesê: Ag, as ek maar net geweet het waar ek God kan vind!

Maar tog, broers en susters, wonder mense soms tog maar waar God is. Wat van God geword het. Want, sê baie, as God werklik in beheer van alles is, as God werklik nog teenwoordig in die wêreld is, hoekom lyk die wêreld soos dit lyk? Hoekom is daar soveel hartseer, bekommernis en ellende? Hoekom al die oorlog, al die doodslag, al die agteruitgang?

Ook in persoonlike nood vra gelowiges soms hierdie vraag op 'n baie ernstige en opregte manier. Hoekom gebeur dit of dat met my, hoekom hierdie of daardie hartseer, hoekom hierdie of daardie probleem wat werklik die sin van my bestaan ernstig bedreig of aantas? En hoekom beleef ek hierdie dinge so lank, so sonder ophou? Hoekom bring God dit nie tot 'n punt nie? Waar is God? Hoekom help Hy nie? Om maar net 'n paar vrae te noem wat dikwels in groot opregtheid biddend met erns gevra word. En dalk sou u nog baie vrae kon byvoeg.

In ons gedeelte vanaand sien ons dat ook die gemeente van Jesaja hierdie vraag aan hulle dominee gevra het: Waar is God? Wat het van God geword? En Jesaja se antwoord, meen ek, is baie insiggewend.

God, sê Jesaja, woon in 'n hoë en 'n heilige plek, Hy woon daarbo, Hy woon in die hoogte. Maar hierdie hoogte waar God woon kan nie en word nie in meters gemeet nie. Nee, sê Jesaja, hierdie hoogte word in terme van diepte gemeet.

Hoogte in terme van diepte. Maar dit maak mos nie sin nie! Dit maak inderdaad nie sin, broers en susters, as ons dink in terme van lengte en breedte, meters en sentimeters. Maar Jesaja praat nie hier van meters en sentimeters nie. Nee, Jesaja praat hier van 'n ander diepte, die diepte van verootmoediging voor God, die diepte van neerbuig en nederig lewe voor God.

Dit, sê Jesaja vir sy gemeente, is die plek waar God gevind word. Ja, Hy bly in die hoogte, maar jy vind Hom in die diepte, wanneer jy nederig voor Hom lewe, waar jy nederig voor Hom en aan Hom die diepte van jou ellende en sonde bely.

Kom ons sê dit anders: die mens wat God se heiligheid erken, en sy eie onheiligheid erken, wat erken hy/sy kan nie sonder God lewe nie, is die mens wat nie anders kan as om te buig voor God en sy almag nie. Wat nie anders kan as om te erken dat hy/sy van God afhanklik is nie.

Afhanklik in die sin dat God die Een is wat die asem in die liggaam gee (vers 17), dat God alleen die Een is wat sondes kan vergewe en wel vergewe (vers 16), dat God bereid is om, in sy heiligheid, nie oor ons toornig te word en ons te verlaat nie, al verdien ons dit (vers 18), en dat God bereid is om aan ons vrede te gee in 'n wêreld vol onvrede (vers 19).

Met ander woorde, sê dominee Jesaja, eers wanneer die mens God se heiligheid erken, erken God woon in die hoogte, dan sal hy God vind. Maar hy sal God nie vind iewers daarbo, daar waar Leonow God sogenaamd gesoek en nie gekry het nie. Nee, hy sal God vind in sy eie onheiligheid, daar waar God deur sy Gees indring om die sondaarmens van sy ellende te verlos en elke dag sy sondes vergewe. Daar word God sigbaar, in die diepte van die mens se nood, al bly Hy in die hoogte.

En dan, sien ons God dan? Nee. Ons beleef sy teenwoordigheid. Ons beleef Hy is by ons. Ons beleef sy teenwoordigheid daar waar Hy by wyse van spreke die bord kos op die tafel sit, ons beleef Hom teenwoordig daar waar ander met ons geduld het, waar ander ons vergewe, waar Hy ons tegemoet kom in ons diepste vrese en bang wees, waar Hy ons drome bewaarheid maak, waar Hy ons laat lag, laat leef, laat besig wees, laat vriende wees, laat man vir my vrou en vrou vir my man wees, ouer vir my kind en kind vir my pa of ma wees.

Maar, ook sê Jesaja, wanneer ek my voor God verootmoedig, voor God buig in diepe dankbaarheid en ononderhandelbare gehoorsaamheid, woon God ook in my werke, word (en moet) sy werke in my lewe sigbaar. Ja, dan sê Jesaja, weet ons waar God is, en wys ons waar God is.

Wat Jesaja dus sê, broers en susters, is dat die mens wat God soek, op 'n besonderse manier moet soek. Hulle wat kop in die lug loop, wat neus in die lug loop en kyk na die hemel — daarbo — om God te vind, sal Hom nooit vind nie. Want in God se heilige teenwoordigheid kan ons nie kom nie. Daarom kon Leonow Hom nie vind nie.

Maar vind sal jy Hom vind in die diepte van opregte verootmoediging voor God. Daar waar ek afsien van myself, myself verloën, my kruis optel en Hom begin volg. Daar waar Hy al hoe meer in my lewe word en ek al hoe minder. Daar waar ek werklik my wil en my behoeftes eenkant toe skuif, daar waar ek ophou om te probeer om God te manipuleer en sy arm te draai sodat dinge kan verloop soos ek wil hê dit moet verloop, ja, daar waar ek myself, as onheilige voor sy heiligheid neerwerp. In daardie diepte, sê Jesaja, vind jy God in die hoogte.

Het u en ek al probeer om God so te soek, broers en susters? Nie met neus in die lug, of saam met Leonow in die ruimtes nie, maar met die neus in die hart. Daar waar die sonde lê. Daar waar die hoogmoedigheid lê. Daar waar die eie-ek lê. Daar waar ek deur belydenis van sonde en hoogmoedigheid diep kan neerbuig voor God. Daar waar ek my eie onheiligheid kan bely. En so plek vir God kan maak in my lewe.

Want dit is waar God te vinde is! In die diepte van ons sonde, in die diepte van ons ellende, in die diepte van ons behoeftes. Wie met dit na God gaan, sal God vind, wat meer is, sal God teenwoordig ervaar.

Daarteenoor, broers en susters, het die Psalmdigter in Psalm 10 ook gesê: ‘Die goddelose mens met sy neus in die lug, sê sonder om te soek, daar is geen God nie. Dit is al sy gedagtes’. En vir die goddelose, sê Jesaja in vers 21, is daar geen vrede nie.

Mag u God se vrede ervaar wanneer u diep voor hom neerbuig. U sal, want alleen in die diepste van ons ellende, sal ons God teenwoordig ervaar.
Amen