Jesaja 43:1-7, Psalm 146

Om werklik te hoopBroers en susters in onse Here Jesus Christus:
Almal van ons is al êrens in die lewe deur iets of iemand in die steek gelaat. Dit kan klein en skynbaar onbelangrike dinge wees, dinge wat maar deel is van ons daaglikse roetine: 'n wekker wat nou juis op dié dag wat jy betyds moet wees, nie afgaan nie; 'n sleutel wat in 'n sleutelgat afbreek en jou gestrand voor 'n toe deur buite jou eie huis laat; of dalk is dit die televisiestel wat net voor jou geliefde program die gees gee.

Of dit kan groter en belangrike dinge wees: jou jarelange vriend stel jou bitter teleur; jou huweliksmaat is in die oomblik van jou grootste nood net nie daar vir jou nie; jou vennoot bedrieg jou; of wat ook al.

Wanneer dit met 'n mens gebeur. broers en susters, hoor ons dikwels dat ander vir ons sê (en dalk het ons dit ook al aan ander gesê): in oomblikke soos hierdie is dit goed om te weet, God laat niemand in die steek nie. Juis wanneer jy voel of alles teen jou is, dan is God vir jou:

Neem byvoorbeeld Jesaja 43:2-5 as voorbeeld:
As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie…want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, is jou Redder….Moenie bang wees nie, Ek is by jou.

Wat meer is, broers en susters, ons voeg altyd maklik sommer ook byvoorbeeld Psalm 146: 3: En moet net nie op magtiges en mense vertrou nie — hulle kan jou nie red nie.

Met ander woorde, broers en susters, die boodskap van ander mense aan ons, en ons aan hulle, wanneer ons in krisissituasies kom is baie duidelik: vertrou op God, en nie op mense nie. Mense kan nie help nie, maar God kan. Daarom: jy kan op Hom vertrou.

Klink dit nie maklik nie, broers en susters? Ja, dit klink maklik, maar is dit so maklik? Is dit alles so eenvoudig? Ek dink nie so nie. Hoekom nie? Want die vraag is, wat beteken dit om op die Here te vertrou. Of dan, op die Here te hoop?

Om op iemand of iets te vertrou, of om te hoop dat daardie iets of iemand jou die lewe sal laat behou, broers en susters, is in die eerste plek maar net 'n bietjie brein gimnastiek nie. So is dit byvoorbeeld moontlik om geheel en al met iemand oor iets saam te stem, of iemand gelyk te gee oor 'n redenasie wat hy volg, maar sal 'n mens sommer jou lewe aan so iemand of aan so 'n redenasie toevertrou?

Verder: om werklik op iets te hoop of werklik op iets te vertrou, vra in 'n baie groot mate 'n sprong, 'n waagstuk, 'n stuk totale oorgawe. 'n Oorgawe wat, wanneer jy dit eers gedoen het, jy besef dat jy niks meer aan die saak kan doen nie. Die iemand of iets waarop jy hoop, of wat jy vertrou, moet dit nou doen.

Juis daarom het ek gesê, broers en susters, dat om op die Here te vertrou nie maar net so 'n maklike saak is nie. Want deur te hoor `jy moet op die Here vertrou, jy moet op die Here hoop’, en dit te gaan doen, kan so maklik 'n saak van hoop op hoop word.

Met ander woorde, dit kan so maklik 'n saak word van: ek hoop maar dat ek op die Here kan hoop. Ek vertrou maar dat ek op die Here kan vertrou. En dit, broers en susters, is nóg hoop, nóg vertroue. Dit is meer 'n wens, meer iets wat 'n mens maar net hoop sal gebeur, wat 'n mens vertrou sal gebeur, maar nie weet of dit regtig so sal wees nie. En daarom is dit nie ware hoop of ware vertroue nie.

Ware hoop, broers en susters, en ware vertroue, kom alleen tot stand —nie net in 'n mens se kop, of selfs harder gesê, nie maar net in 'n mens se geloof nie, maar alleen wanneer 'n mens in 'n ware verhouding met God staan.

In 'n ware verhouding waar die verhouding van so 'n aard is dat jy, op grond van jou ervaringe in hierdie verhouding, op grond van jou belewenisse in hierdie verhouding, weet dat jy God kan vertrou.

En kom ek verduidelik wat ek so pas gesê het met die praktiese van elke dag. Gestel iemand staan voor 'n geweldige krisis, probleem, bekommernis of wat ook al in sy of haar lewe. Kom ons sê verder dat hierdie persoon 'n gelowige mens is wat 'n ware en diep verhouding met God het.

Hoekom sal so iemand kan sê: maar ek weet, ek is daarvan oortuig, volledig, sonder enige voorbehoud, dat God my ook hier tegemoet sal kom? Omdat so iemand, broers en susters, deur sy/haar ervaring van God, belewenis van God weet: ek het al keer op keer in die verlede ook maar voor bepaalde hekkies in die lewe te staan gekom. Ek het al dikwels in die verlede gevoel soos ek nou voel. Ek het al dikwels in die verlede gestaan waar ek nou staan.

En wat het gebeur? Telkens het God my uitgered. Telkens het God my tegemoet gekom. Dit is my ervaring. Dit is my belewenis van God. Hy het my nog nooit in die steek gelaat nie. Hy het my nog nooit net aan myself oorgegee nie. Hy het nog nooit toegelaat dat my omstandighede my oorweldig nie. Hy was altyd daar.

Daarom weet ek, daarom kan ek nie anders as om met volle oortuiging te sê: maar ek kan op die Here hoop, ek kan op die Here vertrou. Want in my verhouding met Hom was Hy nog altyd daar. En daarom weet ek: Hy sal ook nou en hier my tegemoet kom. En wat meer is: omdat Hy 'n ewige God is en belowe dat Hy my nooit alleen sal laat nie, weet ek dit sal in die lewe ook vorentoe altyd so wees.

Verstaan u nou, broers en susters, wat ek bedoel het toe ek gesê het dat hoop soms niks meer as maar net hoop op hoop is, en vertroue soms maar net niks meer as vertroue op vertroue nie?

Want daar is 'n baie, baie groot verskil om maar te hoop dat ek tog op die Here kan hoop, en te weet dat ek op die Here kan hoop. Die eerste hoop (hoop op hoop) is iets wat ek gehoor het, wat in my kop sit, wat ek maar net uitspreek omdat ek gehoor het die Bybel of mense sê ek kan op die Here hoop.

Ware hoop, daarenteen, is iets wat ek weet, wat deel is van my hele wese, omdat ek in 'n bepaalde verhouding met die Here staan. 'n Verhouding, 'n lewende verhouding, 'n ervarende verhouding, waarin ek kan skep, diep kan skep, 'n verhouding waarin ek kan terugkyk en met oortuiging sê: maar kyk, hier en daar, en daar en hier en ook daar, het God my uitgered. En weet jy, as ek mooi terugdink, het God my nog nooit in die steek gelaat nie.

Daarom kan ek nie anders as om te sê: maar op die Here kan jy hoop nie!

Ware hoop, broers en susters, en 'n ware verhouding met God gaan dus hand in hand. Om op die Here te hoop, beteken dus ook om saam met die Here te leef. En wie werklik saam met die Here leef, sal werklik kan hoop.

Mag dit in u lewe so wees!
Amen