Klaagliedere 3:12-33

Wat maak ons met die beloftes van die Here?Broers en susters in onse Here Jesus Christus:
Ons teksvers, `die Here is goed vir wie op Hom hoop’, is 'n stelling. Meer nog: dit is 'n Bybelse stelling. En daarom is dit 'n belofte — 'n Goddelike belofte. 'n Belofte wat 'n mens vir jouself kan toeëien, of dit kan ignoreer, as jy so verkies.

Maar kom ons stel vanaand se saak, God se beloftes, so effens wyer: wat doen ons gewoonlik met God se beloftes, broers en susters? Dit sou vanaand 'n baie interessante oefening kon wees as ons sou kon gaan sit, al God se beloftes aan ons in die Bybel kon opskryf, en daarlangs kon aanteken wat ons daarmee maak. Beloftes soos: wie glo, sal lewe, wie die Seun het, het die lewe, moet julle nie oor die dag van môre bekommer nie, niemand sal julle uit my hand ruk nie, om maar net 'n paar te noem. Ek meen eerlik dat so 'n oefening dalk skokkende resultate sal lewer. Want die vraag brand: Wat doen Christene met God se beloftes?

Kom ek stel hierdie vraag verder aan die orde deur 'n eenvoudige voorbeeld: as jou pa vir jou 'n tjekkie van, sê maar, so tienduisend rand belowe, sal 'n mens aan jou pa bly torring totdat jy daardie tjek in jou hand het. Want 'n belofte is immers 'n belofte, almiskie!

En dan blaai ons deur die Bybel en ons Hemelse Vader gee vir ons een tjek na die ander. En hoor ons preek op preek oor sy ryk beloftes. En ewe vroom knik ons ons koppe saam met ander gelowiges oor God se wonderlike, wonderlike beloftes.

En bly leef brandarm, in die donkerte van ellende. En herinner ons God nooit aan sy beloftes nie. Sê ons nooit vir Hom: `Kyk, Here, hier is ek. Wat u belowe, wil ek ook hê. Ek is ook u kind. Ek eis daarom u beloftes op, op grond van my kindskap. Ekskuus as dit voorbarig klink, Here, maar u weet ek is nou by breekpunt. Daarom: maak asseblief u beloftes waar in my lewe. En dankie daarvoor, Here’. Sê ons dit ooit, broers en susters?

Natuurlik, broers en susters, is die vervulling van God se beloftes nie onvoorwaardelik nie. `Gedink daar is 'n vangplek’, sal u miskien dadelik sê. Want so eenvoudig is dit darem nie. Daar is die fynskrif. Daar is altyd die onmoontlike eise wat God stel voor Hy sy beloftes aan 'n mens waar maak. Dit is dikwels ook net vir die uitgesoektes. Net vir die heiliges.

As u so voel of dink, broers en susters, voel en dink u verkeerd. Die Here vra nie na ons CV's, ons getuigskrifte, voordat Hy sy beloftes in ons lewens waar maak nie. Ook vra Hy nie eers na ons sondes van gister en eergister nie (want dan sou daar in ieder geval vir ons geen hoop gewees het nie).

Nee, voordat God sy beloftes aan ons waar maak, vra Hy na ons gesindheid, broers en susters, na ons bereidheid om die pad van die geloof voluit met Hom te loop. Voluit in die opsig van: Is jy bereid om op die vorentoepad met God na sy wil te vra? In alle omstandighede. Altyd? Want om na God se wil te vra, saam met die opeis van sy beloftes, is darem seker die minste wat u en ek kan doen.

As ons bereid is om vir 'n slag rustig te raak en eerlik, indringend eerlik, na ons soms knellende omstandighede te kyk, broers en susters, meen ek sal ons agterkom dat baie van ons ongeluk en knellende omstandighede met sonde te make het. Let wel: ek sê nie al ons omstandighede of net sekere spesifieke omstandighede nie. Wat ek wel sê is dat ons, as ons eerlik oor ons elkeen se lewe gaan nadink, ons sal moet erken dat u en ek, die kerk, maar ook ons volk nie altyd bereid was om eerlik na die wil van die Here te vra nie. Daarom dat die digter van Klaagliedere in 'n paar verse later sê: `Wat kla 'n mens oor sy lewe? Hy moet liewer sy sonde oorwin. Laat ons ons doen en late deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer’ (Klaagliedere 3:39-40).

Dalk is die probleem dat ons te bederf geraak het met die Nuwe-Testamentiese boodskap van genade. As ons van die kruis hoor, dink ons aan God se genade en liefde. En dit is heeltemal reg so. Maar dan vergeet ons miskien te gou dat genade nie 'n eenrigtingverkeer is nie.

Want mense wat genade verstaan, broers en susters, wil daarop antwoord. Hulle kan nie anders nie. Hulle kan nie anders as om met 'n lewe van dankbaarheid en gehoorsaamheid te antwoord nie. 'n Mens kan God se genade nie koop nie. Jy probeer ook nie om, nadat jy dit ontvang het, daarvoor te vergoed nie. Nee, jy jubel daaroor, jy getuig daarvan. En dan nie met woorde by geleentheid waar dit jou pas nie. Eerder en hoofsaaklik met die manier waarop jy lewe.

En dit is presies wat Jeremia in ons teksvers bedoel met bekering en die vra na God se wil. Laat los die dinge wat jy weet verkeerd is. Kry klaar daarmee. Wat dit ook al mag wees. En besluit dan om God se pad vir jou lewe te kies. En gaan soek dan na sy wil vir jou lewe.

Mense, broers en susters, en dit is maar net my opinie — en daarom beslis maar net een van baie — verloor hoop vir die lewe omdat omstandighede vir hulle eenvoudig net te veel raak. En om op die Here in sulke omstandighede te bly hoop, daarvoor sien hulle ook nie kans nie. In elke geval: die Here weet mos maar te goed al lank van my omstandighede, en Hy het nog niks daaraan gedoen nie. Miskien wil die Here daarom hê, sê ons somtyds, dat dit met my sleg gaan. Of miskien is ek eenvoudig maar net gedoem om 'n ongeluksvoël te wees.

Nee, broers en susters, so is dit nie. As jou duur, nuwe motor op 'n dag skielik begin sluk en stotter, sal jy hom vir 'n appel en ei verkoop omdat die ding nie soos 'n ordentlike motor loop nie? Jy sal hom darem seker tog eers na 'n betroubare werktuigkundige neem om vas te stel of daar nie dalk iewers 'n doodeenvoudige herstelbare fout is nie. Wat meestal die geval is. En siedaar: die slegte motor is ewe skielik 'n uitstekende motor omdat die fout herstel kon word.

Nou gebeur dit dikwels dat mense wat met hulle motor nie so dom sal wees nie, met hulle lewens tog so dom kan wees. Hulle weier om die fout te soek en te laat herstel en gee ewe gedweë moed op en gooi handdoek in.

Jeremia sê: gaan soek die fout! En wanneer jy dit gevind het, maak dit reg. Waar die fout of wat die fout ook al mag wees. En bly dan op die Here hoop. Want dan sal Hy jou tegemoet kom. Dan sal sy beloftes in jou lewe ook waar word.

Want, sê ons teksvers: Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra.

As u en ek werklik na sy wil vir ons lewens vra, sal die Here vir ons goed wees. Hoekom gaan probeer ons dit nie vir 'n slag nie?
Amen