Lukas 2:8-11

Die Verlosser is gebore vir julleBroers en susters in onse Here Jesus Christus:
Soms gebeur dit dat die owerheid, die president van 'n bepaalde land, jou werkgewer of wie ook al almal bymekaar roep vir een of ander dramatiese aankondiging. Dan luister almal vir wie dit van die grootste belang is. En almal praat daaroor vir 'n dag of twee. En dan, soos dit maar met die meeste (of dalk alle) belangrike aankondigings gaan: na 'n week of twee is dit vergete, en word daar weer oor iets anders gepraat.

Dieselfde geld vir belangrike gebeurtenisse in ons wêreld en tyd. Hierdie week is hierdie of daardie saak op die voorpunt van alle nuusgebeure, om maar net môre of volgende week met ander gebeure vervang te word.

Met die aankondiging van Lukas 2:11 was dit en is dit egter anders: tot vandag toe nog het dit nie 'n enkele greintjie aktualiteit verloor nie. Want vandag nog, 2000 jaar later, kom mense op Kersdag bymekaar om weer hierdie aankondiging te hoor. En selfs die wêreld val hierby in, al is dit dikwels om verkeerde redes of motiewe: jaar vir jaar word Kersfees gevier. Sonder ophou. Ek wil amper sê: met meedoënlose toewyding en absolute oorgawe.

Hoekom? Hoekom het hierdie aankondiging van amper 2000 jaar gelede nog soveel trefkrag vandag? Nog waarde vandag? Waarin lê die verskil tussen hierdie aankondiging — dat daar vandag 'n Verlosser vir die wêreld gebore is — en alle ander aankondigings en nuusgebeure wat ons al beleef het, en natuurlik almal voor ons?

Die antwoord op hierdie vraag lê in twee klein woordjies: vir julle. Dat die Verlosser van die wêreld vir julle gebore is. Vir julle, want julle het Hom nodig. Hy is die Saligmaker, die Redder vir julle.

Nou is dit so, dat 'n Redder net nodig is waar daar werklik nood is. Waar iemand soveel probleme het dat hy homself nie meer kan help nie. Verder: dit is net so waar dat 'n mens nie ver hoef te soek of baie koerante te lees om te weet hoe verdorwe, hoe verlore een enkele mens kan wees nie. Om die waarheid te sê: jy kan maar net na jouself kyk. Wat dan nog te praat van alle mense van alle tye.

En nou kan u vra: Ons praat tog vanoggend oor Kersfees. Hoekom dan nou die sonde bytrek? Die antwoord: Want by die krip van Bethlehem gaan dit oor sonde. As dit nie vir die sonde was nie, sou die Seun van God mos nooit nodig gehad het om na die wêreld te kom nie.

Dus: wanneer die engel sê ‘vir julle’, dan bedoel hy: die Redder word gebore vir sondaars, want net sondaars het hierdie kindjie nodig.

Die sin van Kersfees is daarom in die eerste plek dat ons iemand nodig het. Iemand wat ons kan help. 'n Redder juis vir ons en ons omstandighede. Iemand wat ons toekoms kom verander het.

Daarom is die sin van Kersfees in die tweede plek die alternatief van Kersfees, 'n geen Kersfees: 'n mensdom sonder 'n toekoms, sonder hoop, sonder vrede met God.

Maar die sin van Kersfees het ook 'n derde aspek. Daar kom nog iets by. En dit is dat hierdie twee woordjies ‘vir julle’ juis vir ons 'n uitdaging inhou. En dit is dat as God sê dat Jesus vir ons, ‘vir julle’ gebore is, ons dit moet aanvaar. Dit is soos wanneer iemand aan ons 'n geskenk gee. Ons moet dit neem. Ons moet die papier afhaal, ons moet dit gebruik. Dan is dit eers 'n geskenk. Of ons moet dit weggooi. Dan is dit nie meer 'n geskenk nie.

Net so is dit die geval met God se aankondiging in Lukas 2:11: die vir julle stel ons voor 'n geweldige keuse. Die Seun van God is gebore, gebore vir julle. Maar: wil julle Hom werklik hê?

Die vraag vra 'n ja of 'n nee. Glo in hierdie Verlosser, jy sal gered word en die vrede van Kersfees elke dag in jou lewe aanvaar. Of: Hy wat nie glo nie, is reeds veroordeel.

Dit wil Lukas 2:11 vir ons sê: Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here. Hy is gebore vir julle. Want julle het Hom nodig. Jy kan deel in hierdie verlossing en vreugde.

Maar dan moet jy Hom aanneem. Dan moet jy kies. Dan moet Hy alles in jou lewe word. In alles wat jy doen. Oral en altyd. Is dit waar van u en my lewe?
Amen