Verskeie tekste

Die Lig breek deur die duisternisVotum en seën
Daar is donkerte oor die aarde, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid.  Nasies kom na die lig toe wat vir jou aangebreek het.
Gemeente, genade en vrede kom vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.

GOD LAAT DIE EERSTE MAAL DIE LIG DEURBREEK IN DIE DUISTER
Donker is vir mense nie iets lekkers, iets positiefs nie.  Klein kindertjies wil soms nie alleen kamer toe gaan nie, want dit is donker in die gang.  Hulle is bang vir wat onder die bed of in die kas skuil, want dit is die donkerste plekke in die kamer.  Dit is die lig wat ons veilig en gemaklik laat voel.

En ons is waarskynlik nie die enigstes wat so voel nie, want ons lees ‘n hele paar maal in die Bybel dat God ook die lig verkies bo die duisternis.  Vanaand gaan ons die pad van die lig van God in die Bybel ondersoek.  Ons gaan kyk na die geleenthede waar God die Lig laat deurbreek het in die duisternis.  En ons hoef nie ver te blaai om die eerste geleentheid raak te lees nie.

Lees Genesis 1:1-5

So het dit gebeur:

Lees Genesis 1:14-18

God sien die chaos wat oral heers en Hy wil orde skep.  En die heel eerste ding wat Hy maak is lig.  Probeer jouself net daardie oomblik voorstel:  Nog nooit vir een oomblik was daar iets anders as leegheid en chaos en donkerte nie, en toe sê God:  Laat daar lig wees, en ewe skielik skyn daar die helderste ligstraal.  Uit niks uit breek dit deur.  Dit moes verblindend gewees het, dalk soos ‘n ontsettende groot ontploffing van lig, maar ontsettend mooi.  God laat lig skyn vir die heel eerste maal.

Maar lig kan nie op sy eie bly bestaan nie, al is dit hoe mooi ook al; dit moet ‘n bron hê, en daarom skep God ligdraers.  Die son en maan en sterre het die verantwoordelikheid gekry om deurlopend hierdie wonderlike ding, hierdie lewe-gewende ding, lig te laat skyn.  God wil nie bloot ‘n oomblik van lig sien nie, Hy wil sien dat die lig die duisternis verdryf.  En daarom laat hy nie net die lig deurbreek nie, Hy maak ook draers van die lig.

En toe God klaar geskep het, was daar ‘n wonderlike toneel wat afgespeel het.  Daar was nie meer chaos en duisternis nie.  God se teenwoordigheid het alles gevul.  Die mens kon naby aan God leef en elke dag saam met God loop in die wonderlike skepping.

Maar die ideale prentjie het nog steeds sy stukkie donkerte in hom gehad.  Daar was skaduwees wat daaroor geval het.  En die donkerte word gesimboliseer deur ‘n dier wat gewoonlik in die donkerte skuil: die slang.

Lees Genesis 3:1-13 en 23-24

Al het die lig deurgebreek was die donker nog steeds nie heeltemal weg nie.  Die sonde van die mens het ‘n skaduwee kom gooi oor die ideale prentjie wat God bedoel het.  En so het die mense vir eeue aangegaan, voortgeploeter in die donkerte.  Hulle het ver van God gevoel, maar hulle het in die hoop gelewe dat die lig wel een maal volledig sal deurbreek.

Gesang 330:1-2 (op die melodie van Gesang 562): Die volk wat in die donker wandel

Lees Jesaja 8:23-9:6

Vir eeue leef Israel in die hoop dat die Lig sal deurbreek:  hulle het al die belofte daarvan, hulle bid al daarvoor, maar dis nog nie volledig daar nie.  En ons kan in ons lewe dit baie goed verstaan.  Ons weet van die lig van God en tog is ons lewens soms so donker en voel die toekoms so donker en smag ons ook dat die lig tog net in ons omstandighede volledig sal deurbreek.

In Gesang 487 word die wagtyd uitgedruk met die beeld van die man wat op die muur van die stad staan en na die ooste kyk, hy kyk vir die deurbreek van die dag; hy kyk vir die einde van die donkerte.  Hy sien al die eerste strale so oor die horison skyn, al is die son, die bron van die lig nog agter die berge.  En die smagting van Israel is ook ons smagting vandag:  sê ons tog wanneer breek die dag?  Wanneer is daar ‘n einde aan die donkerte in mense se lewens?  Ons smag dat die Ligdraer moet kom!

Gesang 487:1-2: Wagter, wakend op die mure

GOD LAAT DIE TWEEDE MAAL DIE LIG DEURBREEK IN DIE DUISTER
En toe kom Kersfees!  In die donkerte van die nag breek God se Lig weer deur – hierdie keer op ‘n totaal nuwe manier: God self kom na die mense toe.  In ‘n klein-klein dorpie word die belofte vervul dat die Lig in die duisternis sal deurbreek deurdat God self tussen ons kom bly.

Gesang 349: Kom, kinders, besing met ‘n vrolike stem

Lees Lukas 2:1-7

Gesang 348: Stille nag, heilige nag!

Lees Lukas 2:8-20

Die Lig breek in die duisternis op die mees onverwagte manier: ‘n ongetroude jong meisie van so 14 jaar oud word teen alle natuurlike maniere swanger en bring die Seun van God in die wêreld – nie in ‘n paleis met kandelare nie, nie in ‘n weelderige huis met baie lampe nie, nie eers in ‘n eenvoudige blyplek met ‘n olielampie of twee nie, maar in ‘n stal, in die donker.  En die bewys hiervan?  ‘n Ster, ‘n ligdraer oor ‘n stal!  Soos nog nooit van te vore nie, breek God se Lig in die duisternis deur!

En net soos aan die begin toe die eerste lig deur die donker gebreek het, word hier ook ligdraers aangestel – mense wat die boodskap moet verder vat.  Eenvoudige skaapwagters, rowwe mense wat eerder buite die dorpies moes bly, omdat hulle net nie gesien is as betroubaar nie, hulle word die draers van die boodskap van Lig.  Mense wat in daardie tyd nie eers die reg gehad het om getuies te wees in ‘n hofsaak nie, hulle word die deur-God-aangestelde-getuies van die Lig wat deurgebreek het, hulle word die onwaar-skynlike ligdraers.

In die lig wat daardie nag geskyn het, word daar deur die engele gesing, en hulle verkondig die hoop dat die duisternis nou volledig, finaal vernietig is: dit is die begin van die finale einde vir die donkerte, want God se Lig het na die wêreld toe gekom.  Kom ons sing saam met die engelekore…

Gesang 353: Die Heiland is gebore, soos eeue reeds voorspel

As ons in Matteus lees van die geboorte, dan lees ons baie gou dat daar nog steeds skaduwees is wat hang oor die Kindjie wat gebore is.  Die Lig het deurgebreek, maar ook dit was nog nie volledig en finaal nie.  Herodes wil die kindertjies laat doodmaak om so die Lig wat na die wêreld toe gekom het, uit te doof.  En ‘n mens kan daar al duidelik sien dat die donkerte nie vrede het met die Lig nie.  Al dra die ligdraers die boodskap die donkerte in, wil die donker nog nie finaal bes gee nie.  En dit het uiteindelik die gevolg dat dieselfde babatjie wat gebore is, die Lig wat na die wêreld gekom het, in die donkerste uur in die geskiedenis van die mens aan die kruis gehang het en in die heel donkerste plek ooit in is: die graf.

Maar vanaand is ons deel van daardie getuies wat dit beleef dat God sy Lig na die wêreld toe stuur sodat die heil vir ons as mense kan deurbreek.  En as ons hierdie volgende lied sing dan bely ons ook daardeur ons geloof dat die Kindjie wat gebore is,  Jesus die Christus is, dat Hy Verlosser is, dat Hy ons Here is, en dat Hy ook vir ons die Lig in ons donker lewens is.

Gesang 345: Kom, alle getroues

GOD LAAT DIE DERDE MAAL DIE LIG DEURBREEK IN DIE DUISTER

Lees Matteus 28:1-8

Vir ‘n derde keer laat God die lig in die donkerte deurbreek.  Uit die donker graf, die donker van die dood, staan Jesus op.  Hy lewe.  En daarom kan ons lewe.  Maar ook: weer eens stel God die mees onwaarskynlike ligdraers aan om vir die wêreld te gaan vertel dat die Lig uit die donker gekom het.  Dat die Lig die donker van die graf oorwin het.  En hoe doen ons dit?  Deur elke dag die ou mens te begrawe en op te staan en nuut te leef.  So word ons die ligdraers van die Lig, Jesus Christus.  Kom ons gaan wees, juis in die Kerstyd wat kom, God se ligdraers.  Want dan toon ons dat die ewige Lig werklik en finaal die donker oorwin het.

Gesang 358: Welkom,o stille nag van vrede

Seën
Die genade van ons Here, Jesus Christus en die liefde van God, sal by elkeen van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe — elke oomblik  van elke dag.

Gesang 366: Die vreugdelied wat engele sing