Lukas 2:1-12; Lukas 2:16-20; Matteus 2:1-12

Kerssangdiens in die vorm van ‘n toneelstuk oor Jesus se geboorte opgevoer deur die kleiner kinders van die gemeente  • Gebruik verkieslik die liturgiese ruimte of die verhoog van die saal wat in elke geval in drie dele verdeel is.
  • Probeer om vooraf in die kerk/saal ‘n rustige atmosfeer te skep, met gedempte lig en gepaste voorspele.
  • Sorg dat die onderskeie rolspelers hulle woorde goed ken sodat daar nie iets is wat afbreuk doen aan die geleentheid nie. Verduidelik aan die kinders dat hulle in wese die Evangelie gaan verkondig met dit wat hulle gaan doen/opvoer.
  • Sorg dat die verloop van die program vir die gemeente beskikbaar is en dat alles sonder enige aankondigings kan verloop.
  • Baie dekor is nie nodig nie, maar ‘n paar stukke dekor sal baie effektief wees.
  • Wees versigtig om die kleiner kinders met brandende kerse te laat loop.
  • Die dominee speel ook ‘n rol in die stuk. Hy/sy tree op as ‘n interpreteerder van die gebeure wat afspeel. Hy/sy skets die agtergrond waarteen die geboorte plaasvind en hy/sy roep die gemeente op aan die einde van die stuk om die Kindjie te ontmoet.
  • Sorg dat almal in die gemeente duidelik sal kan hoor wat gebeur.
  • As ‘n gemeente verkies om nie ‘n toneelstuk op te voer nie, kan dieselfde liedere en verloop gebruik word, maar die tekste wat in hakkies is, kan dan deur die kinders gelees word.

Verloop:
Predikant: Doen ‘n gebed waarin daar gevra word om God se seën by die samekoms van sy gemeente. Die teenwoordigheid van die lewende God, ook by die geleentheid kan geproklameer word.

Predikant verduidelik iets van die smagting wat daar by Israel was dat die Messias moes kom…

Toneel 1: Aankondiging van Jesus se geboorte: Maria en engel Luk 1:26-38

Toneel speel af aan een kant van die kerk/verhoog.
(Indien moontlik kan beligting so gebruik word dat die kant duideliker verlig is as die res.)

Dialoog:
Maria sit op 'n stoel en is besig met 'n handwerkie.
Skielik kom daar ‘n engel op die toneel en praat met Maria:

Engel:
Ek groet jou Maria! Die Here is by jou!

Maria:
(Skrik en kyk bang na die engel.)
Wie is u en waarvandaan kom u?

Engel:
Moenie skrik nie, Maria. Die Here het my gestuur. Hy het ‘n baie spesiale taak (werk) vir jou.

Maria: (Kyk ‘n rukkie na die engel en sê dan sag:) Die Here het jou na my toe gestuur? Watter werk kan ek tog doen? Ek is nog jonk en ek is nie sterk nie. Ek is nie belangrik genoeg vir ‘n belangrike werk van God nie.

Engel:
Moenie bang wees nie, Maria. Die Here wil jou gebruik tot sy diens. Jy sal ‘n seuntjie in die wêreld bring en dan moet jy Hom Jesus noem.

Maria:
Waarom moet ek Hom so noem? Gaan Hy dan ‘n spesiale kind wees?

Engel:
Ja, Hy is die Seun van God. Hy gaan die een wees wat sy volk van hulle sonde verlos. Hy is die Christus, wat deur God gestuur is.

Maria:
(Dink ‘n rukkie en sê dan:) As dit dan is wat die Here wil hê, dan is ek beskikbaar om deur Hom gebruik te word.

(Engel verlaat toneel. Maria stap na middel van verhoog en sing:)

Maria Sing loflied as solo: (beryming van Luk 1:46-56)
Ek sing van al U grootheid, my Here en my God.
U is ook my Verlosser, en U bepaal my lot.

God bied my sy ontferming, o heilig is sy Naam.
Geslagte roem sy dade en jubel in sy Naam.

Ek is tot U beskikking, gebruik my soos U wil
Ek is alleen ‘n dienskneg

(Sing die woorde op die melodie van Ges. 374)

Maria verlaat toneel:

Gemeente sing: Ges 349 Kom kinders besing met ‘n vrolike stem

(met die sing van die lied kom die groep herders in. )

Toneel 2: Skaapwagters en die engel in die veld. Luk 2:1-12

Toneel waar engel aan skaapwagters verskyn aan die ander kant van die kerk/verhoog. Daar kan prente van skape wees wat tussen die herder staan as dekor.

Dialoog van herders en die engel wat aan hulle verskyn.

Skaapwagter 1: Die skape is darem nou rustig. Ek is lekker moeg. Ons moes vandag maar ver loop om ‘n bietjie gras te kry.

Skaapwagter 2: Ons sal die skape maar moet oppas. Hier is baie wilde diere in die veld. Ek het nou-nou weer ‘n jakkals hoor skreeu. Dit was sommer hier naby.

Skaapwagter 3: Die gras word al minder hier rond. Miskien moet ons more Betlehem se kant toe loop om meer gras te soek. Dit lyk vir my groener daarnatoe.

Skaapwagter 1: Ja! Het julle gesien hoe baie mense is op pad Betlehem toe? Ek hoor die hele volk moet glo getel word.

Skaapwagter 2: Ja, die Keiser, Augustus het mos so beveel. Hy wil weet hoeveel mense bly in die land.

(‘n Engel kom van agter af vinnig op die toneel. Die skaapwagters skrik groot en gaan staan eenkant bymekaar.)

Engel: Moet nie bang wees nie! Ek bring vir julle goeie nuus waaroor julle baie bly sal wees!

(Die skaapwagters staan nog nader aan mekaar)

Engel: Luister mooi: Die Verlosser, Christus die Here is vandag gebore. Gaan dadelik Betlehem toe en daar sal julle ‘n kindjie kry wat in doeke toegedraai is en wat in ‘n krip lê.

(Die skaapwagters kyk verbaas na mekaar en dan weer na die engel.)

Gemeente sing Ges 368:1,2 Wyl herders by hul kudde wag
(Tydens die lied kom die groot groep engele ook binne)

Twee engele sê saam: Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het.

Engele sing Ges 367: Ere aan God
(Gemeente en engele kan mekaar afwissel)

Gemeente sing Ges 365:1,2 Hoor die blye englelied

Gesprek van die skaapwagters onder mekaar oor die boodskap van die engele: Luk 2:15

(Herders verlaat die toneel of beweeg nader aan die stal)

Gemeente sing: Ges 353:1,2 Die Heiland is gebore

Toneel 3: Skaapwagters by Maria en Josef en die kindjie Luk 2:16-20

Die toneel moet verkieslik in die middel van die kerk/verhoog afspeel. Probeer ‘n eenvoudige stal bou met ‘n krip waarin ‘n toegedraaide pop lê. Maria sit langs die krip. Josef sit ook op ‘n hooibaal. Daar kan ook prente van ander diere in die stal wees.

Dialoog:
Maria, Josef en herders

Maria:
Josef, ons moet Hom Jesus noem.

Josef:
Waarom sê jy so, Maria?

Maria:
Die engel Gabriel het ‘n hele klompie maande gelede aan my verskyn in Nasaret. Hy het gesê die baba wat ek gaan hê moet ons Jesus noem, want Hy is die Verlosser, die Seun van God.

Josef:
Ek het jou nooit vertel nie, maar ‘n engel van die Here het ook aan my verskyn en vir my gesê dat jy ‘n babatjie in die wêreld gaan bring. Hy het ook gesê dat ons Hom Jesus moet noem, want dit is Hy wat sy volk gaan verlos.

Maria:
So ‘n engel van die Here het ook met jou gepraat?

Josef:
Ja, dit is ‘n opdrag van God wat ons nie mag verontagsaam nie.

(Daar is ‘n klop aan die deur. Josef staan op en gaan na buite toe. Hy praat saggies met die herders buite en nooi hulle in.)

Josef:
Maria, hier is ‘n klompie skaapwagters van Judea. Hulle sê hulle weet van die kindjie wat vannag gebore is en hulle wil Hom graag sien. Is dit reg so met jou?

Maria:
Dis heeltemal reg so, maar ek wonder hoe het hulle geweet van die kindjie?

(Soos die skaapwagters binne kom, sing hulle en Josef en Maria.
Ges 348:1 Stille nag daarna sing gemeente vers 2,3)

Dialoog:
Maria, Josef en die herders

Maria:
Hoe het julle geweet van my kindjie se geboorte en dat julle ons hier sal kry?

Skaapwagter 1:
Ons was vannag in die veld besig om ons skape op te pas. Skielik was daar ‘n engel van die Here tussen ons.

Skaapwagter 2:
En die engel sê toe vir ons: Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore.

Skaapwagter 3:
En hy sê toe: Dit is vir julle die teken: Julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê.

Skaapwagter 4:
En toe was daar skielik baie engele uit die hemel wat saam gesing het en God geprys het: Wees bly! Wees bly! Loof die Here, lofsing die Heer se grote Naam.

Maria:
Dan is dit so: Hy is waarlik die Seun van God.

Skaapwagter 1:
Ons kan nie vir julle sê hoeveel blydskap daar in elkeen van ons se harte is nie!

Gemeente sing Ges 344:1-3 O die goeie tyding
(Tydens die lied verlaat die skaapwagters die toneel)

Toneel 4: Maria en Josef en wyse manne: Mat 2:1-12

(Die toneel speel ook by die stal af, maar ‘n tydjie later)

Dialoog: Maria, Josef en wyse manne

Josef:
Maria, ons sal op ‘n stadium moet teruggaan na ons eie dorp, Nasaret, toe. Ons is nou al ‘n hele ruk hier, en daar is baie houtwerk wat vir my wag. Ek wil ook nog vir ons eie huis ‘n klompie meubels maak.

Maria:
Dis goed so, Josef. Die Kindjie is darem nou al baie sterker. Hy sal die terugtog nie so vermoeiend vind nie.

(Daar is ‘n klop aan die deur. Josef stap nader. Die sterrekykers uit die ooste stap binne met geskenke.)

Josef: Dit lyk vir my asof julle vreemdelinge in die land is.

Sterrekyker 1:
Ons is sterrekykers uit die ooste, van baie ver van hier.

Sterrekyker 2:
Ons is hier as gevolg van hierdie kindjie. Hy is die Koning van die Jode. Ons het sy ster sien opkom en ons het al die pad gereis om aan Hom eer te kom bewys.

Sterrekyker 1:
Volgens julle priesters het een van julle profete, Miga, lank gelede al gesê dat die Messias in Betlehem gebore sal word.

Maria:
Ja, julle is reg. Hy is die Koning van die Jode – die Christus wat die Lig vir die wêreld is.

(Die sterrekykers kniel voor Jesus en sit geskenke voor Hom neer.)

Sing Ges 340:1-3 Ons kom loof die Jesus-kind. Vers 1 kan wyse manne sing en vers 2,3 die hele gemeente.

Dankgebed vir die koms van Jesus:
(Die gebed kan deur een van die sterrekykers of deur die predikant gedoen word.)

(Sterrekykers verlaat die toneel)

Gemeente Sing Ges 370:1- 3: Eng’le uit die hoogste hemel
(Groepe wat tydens die stuk opgetree het, kom telkens in soos wat daar oor hulle gesing word: Vers 1 – Engele
Vers 2 – Herders
Vers 3 - Sterrekykers

Oproep deur die predikant om ook tydens die feesgety soos die herders en sterrekykers in ons gees na Bethlehem toe terug te gaan en daar ons lof en eer te gaan bring aan die Jesuskind, die Seun van God, God die Seun.

Slotsang: Ges 345:1-4 Kom alle getroues
(Kan in beurtsang gesing word)

Predikant:
Seën/gebed om seën

Ges. 358:1-3 Welkom o stille nag van vrede (as uitdrukking van ons afwagting vir die viering van Kersfees.)