1 Petrus 2:18-25

Watter prent hang teen ons muur?Broers en susters in onse Here Jesus Christus:
As ‘n mens vir die eerste keer deur die slaapkamers van sê nou maar vriende se huis sou stap, is dit baie maklik om te kan sien watter kamer aan die jongmens in die huis behoort. Behalwe natuurlik vir die feit dat dit baie netjies sal wees, is dit die kamer wat prente teen die muur het. Prente van sporthelde, van popsterre of filmsterre, prente van mense wat al op een of ander manier hulle merk in die lewe gemaak het. Op hierdie prente sien ons feitlik sonder uitsondering gewoonlik mooi mense, gespierde mense, op die oog af suksesvolle en gelukkige mense, beroemde mense, die jongmense sal sê ‘cool’ mense.

Waarom hierdie prente teen die mure? Ek kan verkeerd wees, maar dit is gewoonlik omdat ons graag soos hulle wil wees. Ons idealiseer die mense op die foto’s. Ons wil soos hulle wees: suksesvol, mense met roem, bekend en oënskynlik mense met die perfekte lewe.

Vanoggend, broers en susters, word nog so ‘n plakkaat of prent teen ons kamermure opgehang. Deur Petrus, die skrywer van hierdie brief. Dit is egter nie ‘n mooi prent nie. Dit is eintlik ‘n prent waarvan jy jou gesig wil wegdraai. Want dit is nie ‘n gesonde mens wat ons op die prent sien nie.

Nee. Dit is ‘n prent van ‘n Man wat aan ‘n kruis hang. Dit is nie ‘n gesonde man wat ons op die prent sien nie, maar ‘n gegeselde, nie ‘n suksesfiguur nie, maar oënskynlik ‘n verloorder, nie ‘n prent van iemand wat sogenaamd sterk is en ‘sy man kan staan nie’, maar ‘n prent van Een van wie daar geskryf staan:

Toe Hy beledig is,
het Hy nie terug beledig nie,
toe Hy gely het,
het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat
aan Hom wat regverdig oordeel.

Maar dit is nie al nie, broers en susters. Want Petrus gaan nog verder. Hierdie prent, sê hy in vers 21, is nie alleen ‘n prent van Christus wat gely het nie, dit is ook ‘n prent wat vir ons ‘n voorbeeld is. Met ander woorde, dat ons soos Hy moet wees. Dat ons dit wat ons op die prent sien, moet navolg, sê vers 21. In sy voetspore moet loop.

Geen wonder, broers en susters, dat ons hierdie plakkaat nie in vreeslik baie huise sien hang nie, en miskien nog minder in mense se harte sal vind.

Ja, broers en susters, Jesus Christus is nie sommer vir almal die gewilde held of juis die een op die kamermuur wie se lewe ons idealiseer nie. Baie word juis deur Hom ontnugter, soek eerder ‘n voorbeeld van iemand wat op die oog af sy man kan staan, iemand wat nie met swaarkry en opoffering verbind word nie, iemand wat baie sterker en magtiger is as iemand wat aan ‘n kruis hang. Soos een teoloog byvoorbeeld net na die Tweede Wêreldoorlog geskryf het. ‘Ag, jy is oud God, jy is outyds, jy kan niks meer uitrig met ons lang lys van dooies en vrese nie. Ons ken jou nie meer nie, want jy is maar eintlik net ‘n sprokiesboekliewe God. Vandag het ons ‘n ander God nodig. Weet jy, een vir ons probleme en vrese. ‘n Totaal nuwe God’.

Feit van die saak is egter, broers en susters, hierdie prent hang vanoggend voor ons almal. Dit is tog hoekom ons gekom het. Om God hier te vind. Om te hoor wat God vanoggend wil sê. En God het ons hierin nie teleurgestel nie. Hy het met ons gepraat. Hy het ‘n prent voor ons opgehang, ‘n prent, sê Hy, wat vir ons dié voorbeeld moet wees en wat ons moet navolg.

Wat beteken dit, broers en susters, om Jesus te volg, om te strewe om soos Hy, ons voorbeeld, te wees? Laat ons hieroor nie doekies omdraai nie, want die Bybel doen dit nie. Om Jesus te volg, beteken dat jy sal ly. En hierdie lyding, broers en susters, is nie noodwendig fisiese lyding of swaarkry nie. Dit is nie in die eerste plek om te sterf nie, maar dit het beslis te make met die afsterwe van die ou mense, die afsterwe van my hardkoppigheid, die doodmaak van die eie ek, die doodmaak van ons elkeen se sondige wil.

Of, soos Dietrich Bonhoeffer dit so mooi gesê het: ‘As Christus ‘n mens roep, sê Hy: Kom hier en sterf!’

Maar wie van ons is hiertoe in staat? As ek nie eers soos die helde teen my muur kan wees of soos die mense wat ek idealiseer, of soos hulle wat vir my ‘n voorbeeld is nie, hoe kan ek wees soos die voorbeeld wat vanoggend hier voor ons hang? Moet ons nie maar vir ‘n slag eerlik wees en vir mekaar sê dat dit eintlik maar net ‘n onbereikbare ideaal of droom is nie?

Ons kan, broers en susters. U kan. Ek kan. Hoekom? Want die voorbeeld wat Petrus vanoggend voor ons hang, is anders as al die ander voorbeelde wat ons op mure kan vind. Die voorbeeld wat vanoggend voor ons hang is nie maar net nog een in die ry van al die ander wat ons teen ons mure opplak nie. Nee. Hierdie voorbeeld is in die eerste plek ons Verlosser.

En kyk hoe mooi sê Petrus dit hier. Hy het vir julle gely en gesterf (vers 21), vir julle, sodat julle Hom kan navolg. Vir julle ... sodat julle. Hy sterf vir ons, sodat ons vir Hom kan sterwe, Hy staan op, sodat ons kan opstaan, Hy lewe, sodat ons vir Hom kan lewe.

Wat is die punt wat Petrus hier wil maak? Die voetspore is klaar daar. Ons hoef dit nie nuut of oor te trap nie. Die weg is klaar gebaan. Dit is soos iemand wat in dik sneeu geloop het: die voetspore is klaar daar, ons moet net daarin trap.

Anders gesê: om Jesus te volg beteken nie om met groot spronge tot in die hemel te wil spring nie, maar om dag na dag, treetjie vir treetjie, voetjie vir voetjie op die pad te loop wat Jesus vir my gebaan het.

En terwyl ek so loop, kan ek opkyk na my voorbeeld. Hy wat van my weet, en alles weet van die pad waarop ek nou moet loop. Hy weet dit is moeilik, Hy weet van my mislukkings, Hy weet van my swaarkry, Hy weet van my seerkry.

Meer nog, sê Petrus. Hy is ook die Een wat my bewaar wanneer ek soos ‘n skaap in die lewe verdwaal, wanneer ek die spoor byster raak, want Hy, sê vers 25, is die Herder en Bewaker van my lewe. Meer nog: Hy is die Herder wat tegelykertyd die Lam is wat vir my geslag is.

Lees weer vers 21 vandag, broers en susters. Daar is ons voorbeeld. Die voetspore is reeds getrap. Lees sy Woord en U sal op elke bladsy daardie voetspore, daardie pad vind. En terwyl u dit lees, sal U telkens die Herder hoor roep: Volg my!

Die vraag is net? Wil ons, wil ons regtig?

Meer nog: watter prent hang teen u kamermuur? En bo alles: watter prent hang in u en my hart?
Amen