Prediker 11:1-6; Johannes 3:1-8

Lewe met oë van geloofBroers en susters in onse Here Jesus Christus

Niemand van ons weet wat die jaar wat kom vir ons inhou nie.  Heel waarskynlik gaan ons dae van voorspoed beleef, en dae van teenspoed.  Ons gaan verseker sommige dae bly wees, en op ander dae weer hartseer.  Ons gaan suksesse behaal, maar ook ons kwota mislukkings beleef.  Sekere dinge gaan dieselfde bly, en ander dinge gaan verander.  Siekte gaan daar heel waarskynlik wees, maar ook gesondheid.  Ons weet nie.  Al wat ons wel weet is dat baie dinge heel gaan gebeur waaraan ons niks sal kan doen nie.  Ons sal dit heel waarskynlik nie kan keer om te gebeur nie, en nog minder dit kan verander wat gebeur het.  Want die wind waai waar hy wil, en daaraan kan ‘n mens niks doen nie.

Prediker (baie sinies) sê dit so: jy weet nie watter teenspoed jou gaan tref nie, jy kan nie verstaan hoekom God maak soos Hy maak nie, jy weet nie of dit wat jy geplant het (gedoen het), enige iets goeds sal bring nie.  Maar nog: as die wolke leeg gereën het, kan jy niks daaraan doen nie.  En as ‘n boom eers geval het (omdat die wind dit omgewaai het), is dit verby.  As ‘n boom val, val dit waar dit wil.  So, eintlik weet jy maar niks oor more en oormore nie, en as dinge gebeur het, vat dit maar soos ‘n man.

Vir party van ons is hierdie soort van onsekerheid ‘n krisis.  Want ons wil weet wat met ons gaan gebeur.  Meer nog: juis omdat ons nie weet wat presies die jaar wat kom met ons gaan gebeur nie, voel ons uitgelewer.  Ons voel of ons beheer verloor het.  Ons voel of iets groter as ons ons lewens bedreig en beheer.  En ja, dit maak ons meer as onseker.  Dit maak ons selfs bang.  En ons ervaar miskien met dit alles saam selfs so ‘n tikkie van moedeloosheid.

Ek, broers en susters, kan nie met so ‘n uitkyk op die lewe leef nie.  Veral nie soos Prediker die lewe sien nie.  Vir my is die vraag nie ‘wat gaan die jaar wat kom gebeur of nie gebeur nie?’.  Vir my is die vraag iets anders.  En kom ek formuleer dit so:  Gaan ek met oë van geloof of oë van ongeloof kyk na die dinge wat met my gaan gebeur?  En hoor die verskil: die mens van God is nie uitgelewer aan sy omstandighede nie.  Ons kan tog nie.  Want God is mos ons God.  En as God jou God is, dan glo jy mos.  En as jy glo, kyk jy anders na alles.  Jy kyk met oë van geloof.  En dit, broers en susters, maak jou sterk.  En ja, dit maak jou ook vry.  Van baie dinge.

Kom ek sê iets meer van ‘oë van geloof’ en ‘oë van ongeloof’.  Om met ‘oë van geloof’ of met ‘oë van ongeloof’ te lewe is om gelowige of ongelowig te lewe.  En hiermee bedoel ek nie dat jy óf in die bestaan óf nie in die bestaan van God glo nie.  Ons is darem seker al lankal by die punt verby.  Nee.  Die verskil tussen hierdie twee soorte ‘oë’ is eerder dit: baie mense twyfel nie aan die werklikheid van God se bestaan nie, maar hulle is nie diep bewus van wat dit beteken om in die teenwoordigheid van God te bestaan nie.  Hulle lewe, met ander woorde, nie met ‘oë van geloof’ nie.

Om met oë van geloof te lewe en te kyk is om die sin van jou bestaan, jou lewe, dit wat met jou gebeur, te vind in jou verhouding met God.  En ek wil dit vanaand anders sê.  Om so te lewe is om spiritueel te wees – Geesgevuld.  Dit beteken dat jy weet dat jy mens is, dat jy deel is van ‘n gebroke wêreld, bewus is van jou beperkinge, maar weet dat God groter as dit alles is.  En daarom, omdat jy met ‘oë van geloof’ kyk, weet dat die wind nie maar net besig is om jou in die lewe rond te stoot nie.

Daarom het ek vroeër gesê dat ek nie soos Prediker kan lewe nie.  Want dit is presies soos hy die lewe verstaan het.  Soos Job, worstel Prediker met God, maar op ‘n swaarmoedige wyse.  Vir Hom is God gelyk aan noodlot.  En daarom is alles in die lewe, die soeke na geluk, voorspoed, gesondheid en sin hebel hebalim, ‘n gejaag na wind.  Niks kom van jou inspanning nie, alles loop uit op niks, niks is meer die moeite werd nie.  So, as jy regtig wys wil wees, aanvaar eenvoudig: die wind waai jou waar hy wil.  Aanvaar dit, werp jou brood op die water, en hoop maar vir die beste.  Al weet jy dat jy dit in elk geval nie gaan kry nie.  En aanvaar sommer maar ook dat die wind jou gaan waai waar jy nie wil wees nie.  Dit, broers en susters, is om met ‘oë van ongeloof’ na jou menswees, lewe en bestaan te kyk.

Of ek kan met oë van geloof na die lewe kyk.  En wat dit beteken, vertel Jesus ons pragtig in Johannes 3:1-8.  As jy met oë van geloof na die wêreld kyk, sê Jesus, weet jy dat daar geen ware lewe sonder God is nie.  En wat God met sy mense doen, is om hulle nuut te maak.  Maar om nuut te wees, moet ‘n mens uit water en Gees gebore word.  Alle mense, sê Jesus, word uit water gebore.  En hier verwys hy na die vrugwater wat by alle mense se geboorte ‘n rol speel.  Almal word dus uit water gebore.  Maar, sê Jesus, dit is nie genoeg nie.  Jy moet ook uit die Gees gebore word.  Uit water en die Gees.

Dan word jy God se mens.  Dan word jy ‘n koninkryksmens.  En wat gebeur met so ‘n mens?   Die wind (Gees) waai hom of haar net waar hy wil.  Anders gesê: die Gees waai ons waar Hy ons wil hê.  God bring ons uit waar Hy ons nodig het.  Al is dit soms nie waar ons dink ons wil wees nie.  Al gebeur daar dinge met ons wat ons anders sou wou gehad het.

Ek maak planne, maar dit loop uit op iets heeltemal anders as wat ek verwag het.  Hoekom?  Omdat God se wind my soontoe gewaai het.  Ek voorsien vir my ‘n bepaalde loopbaan, ek werk daarvoor.  Maar God se wind stuur my op ander paaie.  En dan besef ek, op ‘n dag en ewe skielik, dat dit wat ek eintlik nie wou doen nie, dit waarmee ek eintlik nie besig wou wees nie, het God se plan vir my geword.  Dan besef ek: ja, God se weë is nie my weë nie, sy wind (Gees) waai my dikwels waar ek nie wil wees nie, maar waar Hy my wil hê.  En kyk jy met oë van geloof, dan sien jy dat God met jou ‘n plan het!

Daarom, broers en susters, is wysheid om die regte ding te doen waar God jou uitbring.  Handel in geloof onder alles omstandighede.  En waar God jou uitbring, leef die liefde!  Sonder ophou.  Doen die evangelie.  Leef die hoop wat ons bely en waaraan ons vashou!  Dit is wysheid: om te weet God se wind waai jou waar Hy jou wil hê, en daar waar jy kom – leef die liefde.  En doen dit weer, en weer!

Ek sluit af.  Prediker sê die wind waai jou waar hy wil.  Hy bring jou waar jy nie wil wees nie.  Wees wys: moenie daarteen in opstand kom nie, aanvaar dit maar net so.  Wees wys en besef dat jy aan die noodlot uitgelewer is.  Alles is hebel hebalim (tevergeefs).  Aanvaar, en hoop maar vir die beste.  Dit, broers en susters, is om met oë van ongeloof te lewe!

Jesus sê: God se mense word uit water en Gees gebore.  En daardie Gees (wind) waai jou ook waar Hy wil.  Maar nie sommer net nie.  Hy waai jou waar Hy jou wil hê.  Al wil jy dit dalk nie hê nie.  Maar daar, daar waar dit wind jou plaas, daar waar God jou uitbring, lewe daar met oë van geloof.  Besef jy is deel van God se plan.  Besef daar waar die wind jou gebring het, is God se plan.  En leef daar die evangelie, leef daar die liefde.  Dan lewe jy met oë van geloof.

‘n Laaste opmerking: die skrywer van 1 Johannes het op hierdie woorde van Johannes in Johannes 3 gereageer deur te sê dat elke wat ‘uit God gebore is’, lief sal hê soos Jesus liefgehad het.  Vir ons beteken dit om lief te hê (die evangelie te leef) waar God ons vandag geplaas het, en as dit môre elders is, dan ook daar soos hier te gaan lewe!

Kom, broers en susters, kom ons gaan leef in die jaar wat kom, ten spyte van alles, te midde van alles, deur die krag van God.  So sal God ons gebruik om deur ons te werk!  Want die wind sal ons nie waai waar Hy nie wil hê ons moet wees nie!
Amen