Jesaja 55:1-11; Matteus 6:9

Die uitkyktoring van God se huis (Preek 4)Votum en seën
Lofsang: Gesang 182:1, 4 en 5
Na wet: Gesang 265:1-2
Na belydenis: Gesang 265:3-4
Gebed
Skriflesing: Jesaja 55:1-11; Matteus 6:9
Sang: Psalm 8:1 en 4
Prediking:
Broers en susters in onse Here Jesus Christus:
In ons vorige twee preke oor die Onse Vader het ons eerstens aandag gegee aan die woorde Onse Vader in die eerste reël van hierdie gebed. God het ons genooi na sy woonkamer, en daar kon ons sien wie ons Vader werklik is: ‘n Vader wat nie bereid is om op te hou om ons Vader te wees nie. Verlede week het God ons geneem na die woordjie ‘is’ in die eerste reël van die Onse Vader gebed. Daar het ons God leer ken deur die name wat vir Hom in die Bybel gebruik word. Ons het gesien dat Hy die fondament van ons hele lewe is, want Hy ‘is’. Hy bestaan, en omdat Hy bestaan, is en bestaan ons ook. En vanaand, broers en susters, stap ons saam met God na sy uitkyktoring.

Ek wil begin deur eers ‘n paar algemene opmerkings te maak. Dit is vir ouers, broers en susters, nie baie moeilik om hulle kinders te beïndruk nie. Seuns is verstom dat hulle pa’s feitlik alles kan doen. Hulle kan kap, saag en boor, ken feitlik alle soorte motors se name, kan wiskunde doen, kan ‘n motor bestuur en weet waar feitlik elke plek op aarde is. Die dogters weer staan verstom oor hoe ma kos kan maak, koeke kan bak, rokkies kan maak, amper so slim soos ‘n dokter is, en sommer nog ‘n hele klomp goed.

Hoekom is dit so, broers en susters? Die antwoord is eenvoudig: as gevolg van volwassenes se opleiding, ervaring en studie leef hulle, wil ek amper sê, in ‘n totaal ander domein as kinders. Wat kinders nog moet leer, het die meeste ouers al vergeet.

Nou as dit waar is van kinders en ouers, broers en susters, is dit soveel te meer waar van ons en God. Neem die verskil tussen ons kennis en ons kinders s’n, en vermenigvuldig dit met ‘n biljoen, en begin iets te verstaan wat die kontras tussen ons en God is. Hy woon in ‘n ander ryk.

1 Korintiërs 1:25 stel dit so: ‘Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense’. Jesaja 55:8-9 sê dit dalk nog beter: ‘My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here, soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes’.

God woon, broers en susters, in ‘n ander domein. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, hulle is ook nie eens naastenby soos ons gedagtes nie. Ons en God is ligjare van mekaar verwyder. Ons dink: bewaar die liggaam; God dink: red die siel. Ons vermy pyn en verlang na vrede. God gebruik pyn om vrede te bring. Ons vra om genade, net om te vind dat God reeds vergifnis aangebied het. Ons vra leiding, net om God se leiding reeds opgeteken te sien staan in sy Woord. Ons besluit: ek gaan lewe voor ek doodgaan. God sê: sterf, sodat jy waarlik kan leef. Ons hou van alles wat roes. Hy hou van alles wat standhou. Ons is bly oor ons suksesse. God verheug Hom oor ons skuldbelydenisse. Ons wys ons kinders suksesvolle en baie welaf mense en sê vir hulle: wees soos hulle. God wys ons ‘n gekruisigde timmerman met bebloede lippe en ‘n deurboorde sy en sê: wees soos Christus.

Ja, broers en susters: ons gedagtes is nie God se gedagtes nie. Ons manier van doen is ook nie soos syne nie. God het ‘n ander agenda. Hy woon in ‘n ander dimensie. Hy leef op ‘n ander vlak. En hierdie ander vlak word genoem in die eerste sin van die Onse Vader: Ons Vader wat in die hemel is.

Noudat ons dit weet, broers en susters, neem God ons aan die hand en lei ons tot heel bo in sy huis, tot bo op die heel hoogste vlak, swaai ‘n swaar houtdeur oop, en nooi ons om binne te stap. In hierdie vertrek, besef ons onmiddellik, het ons nie ‘n teleskoop nodig nie. Die glasplafon vergroot die heelal in so ‘n mate dat dit voel asof die hemel op jou wil val. Die hemel is so naby dat jy voel of jy daarmee verweef is. Miljoene der miljoene sterre sweef om jou heen totdat jy duiselrig word daarvan. As jy ‘n minuut op elke ster en planeet wat jy sien kon deurbring, sou een leeftyd nie genoeg wees nie.

God wag intussen rustig agter jou in sy uitkyktoring, en toe Hy sien dat jy vasgevang is deur die omvang en glansrykheid van alles, fluister Hy saggies in jou oor: Jou Vader is in die hemel.

Ons onthou mos, broers en susters. toe ons klein was, hoe ons dikwels met mekaar oor ons pa’s gespog het. As een se pa sterk was, dan was my pa sterker. En as die een se ma so ‘n groot koek kan bak, kan my ma ‘n nog groter koek bak. God sê vir ons: as die ander spog oor hulle gode, gaan sê vir hulle: My Vader lewe in die hemel, Hy beheer die heelal.

Die natuur is God se werkwinkel. Die hemelruim is sy getuigskrif. Die heelal is sy visitekaartjie. Wil jy leer wat God is? Kyk dan na wat Hy gedoen het. Wil jy weet van sy mag? Kyk dan na die skepping. Wonder jy oor sy krag? Gaan kuier dan by sy huisadres: Biljoen Sterrestraat 1. Wil jy iets weet van sy grootte? Gaan staan onder die naghemel en kyk ‘n sterlig wat ‘n miljoen jaar vantevore uitgestraal is, en lees dan 2 Kronieke 2:6 wat sê: ‘Wie sou eintlik die vermoë hê om vir Hom ‘n tempel te bou as die hemel, die hoogste hemel self, Hom nie kan bevat nie?’

God, broers en susters, word onaangeraak deur die atmosfeer van die sonde, Hy is nie gebonde aan die verloop van die geskiedenis nie, Hy word nie aan bande gelê deur ouderdom en die tamheid van die liggaam nie. Dit wat ons beheer, beïnvloed Hom nie. Dit wat ons hinder, hinder Hom nie. Dit wat ons moeg maak, maak Hom nie moeg nie. Dit is wat hierdie bede wil sê: Onse Vader wat in die hemel is.

Word ‘n arend versteur deur die verkeer? Nee, hy vlieg daaroor. Word ‘n walvis gepla deur ‘n orkaan? Nee, hy swem onder dit deur. Word ‘n leeu gepla deur ‘n muis wat in sy pad staan? Nee, hy trap daaroor. Hoeveel te meer, broers en susters, is God, wat dit alles gemaak het, nie in staat om uit te styg bo ons ou probleempies in die lewe nie? Matteus 19:26 sê dit immers duidelik: ‘Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik’.

En tog, broers en susters, al weet ons hierdie dinge, al hoor ons hierdie dinge, al weet ons God woon in die hemel, verraai ons vrae soms so ‘n geweldige onbegrip vir die feit dat God in die hemel is, dat Hy die een is wat alles gemaak het.

  • hoe kan God tegelykertyd oral wees? (so asof God gebonde is aan ‘n liggaam);
  • hoe kan God al die gebede hoor wat gelyktydig tot Hom gebid word?;
  • hoe kan God gelyktydig Vader, Seun, en Heilige Gees wees?
  • as die mense hier op aarde my nie eers wil vergewe nie, hoe sal God, wat heilig en in die hemel is, my enigsins kan vergewe?

Dit is baie, baie belangrik, broers en susters, dat wanneer ons oor God dink, wanneer ons dink oor hoe Hy in ons lewens teenwoordig is en hoe Hy dit beheer, veral ook wanneer ons bid, dat ons altyd sal onthou dat God in die hemel is. As ‘n mens bid met net ‘n effense mindere oortuiging as dit, sal jou gebede bedees, vlak en leeg wees. En kom ek verduidelik dit weer, dié keer vanuit ‘n ander hoek.

Kyk na die son. Elke vierkante meter van die son straal voortdurend honderd en dertig duisend perdekrag uit. En tog is ons son, so kragtig soos dit is, een van die kleinste sterre tussen die honderd biljoen sterre en planete wat ons melkwegstelsel uitmaak. Hou ‘n muntstuk in die nag ‘n armlengte van jou af, en jy blokkeer vyftien miljoen sterre uit jou gesigsveld uit.

Of dink aan die aarde. Die gewig van die aarde word ge­skat op ses sekstiljoen (‘n ses met een en twintig nulle). En tog is die aarde presies geplaas op ‘n skuins as van drie en twintig grade — enigiets meer of minder, toon weten­skaplikes aan — sou die aarde onbewoonbaar gemaak het. En hoewel ons aarde draai teen ‘n spoed van eenduisend seshonderd kilometer per uur (of 40 000km per dag of 14 000 000km per jaar), val nie een van ons die ruimte in nie.

Daarom, broers en susters, hier waar ons nou in God se uitkyktoring staan, vra Hy aan ons ‘n paar belangrike vragies: as Ek die sterre in hulle baan kan plaas, dit alles wat jy nou sien gemaak het, dink jy nie dat dit vaagweg moontlik is dat ek jou, my kind, se lewe ook kan beheer nie? As ek magtig genoeg is om die son se vuur aan te steek, dink jy nie dat dit moontlik is dat Ek jou pad kan verlig nie? As ek genoeg vir die planeet Saturnus omgegee het om hom daardie pragtige ringe te gee, dink jy nie dat Ek ook in staat is om vir jou te gee wat jy nodig het nie?

Juis daarom, broers en susters, kon Jesus met oortuiging sê: moet julle nie bekommer oor die lewe, oor wat julle sal eet en wat julle sal aantrek nie. Kyk na die voëls, kyk na die blomme van die veld. God sorg vir hulle. Hoekom sal Hy nie soveel te meer vir julle sorg nie?

Presies dieselfde sê God vir ons vanaand, hier waar ons in sy uitkyktoring staan en Hy saggies in ons oor fluister: Ek is jou Vader, en Ek bly in die hemel. Alles wat jy sien, is deur my gemaak. Alles word in stand gehou deur my. Jy ook. Jou hele lewe. Want jy is ook deel van dit wat Ek gemaak het. Inteendeel: jy is die kroon van alles wat Ek gemaak het. Daarom, soveel te meer vir jou my kind, sal Ek doen en gee wat nodig is.

En as jy dink Ek kan nie, kom staan maar net weer hier, in my uitkyktoring, en kom besluit maar self of Ek kan of nie.

Noudat ons weet, broers en susters, hoe groot en goed God is, kan ons begin om te verstaan wat dit beteken om Hom te aanbid. Daarom vat God nou ons hand, en lei ons na die kapel (kerkie) in sy huis. In daardie kerkie gaan ons volgende keer sit.
Amen

Dankgebed
Slotsang: Lied 14:1-3 (Proefsangbundel)
Slotseën