Psalm 23:1

Ek wil meer hê, Here! (Preek 3)Broers en susters in onse Here Jesus Christus:
Ek wil vanoggend begin deur aan u die grootste tronk op aarde, met die meeste gevangenes daarin, te beskryf. Die meeste mense in hierdie tronk is oorwerk en ondervoed. Hulle is moeg. Wat meer is, hulle is in ‘n tronk waar die tronkstraf nie eers lewenslank is nie, maar permanent. Daar is geen manier om te ontsnap nie, en daar is geen kans op vrylating nie.

Wat is hierdie tronk se naam? Bo die ingang, ‘n groot ysterhek, staan die tronk se naam: ‘Ek wil meer hê’.

Dit is dan ook die sonde waarvoor al die mens binne gestraf word. Hulle wil hê. Hulle wil nog hê. Hulle wil méér hê. En hierdie meer wat hulle wil hê is nie eintlik veel nie. Dit is altyd net een ding: ‘n ander werk, of ‘n groter huis, ‘n bevordering, of net een ekstra prestasie wat my beter as ander sal maak. Dit is al. Dit is nie veel nie. Dit is eintlik net een ding.

En wanneer hulle dan daardie een ding kry. Is hulle gelukkig? Natuurlik is hulle! Want hulle het mos gekry wat hulle wou. Hulle word dan selfs uit hierdie tronk vrygelaat. Hulle is vry. Hulle is gelukkig.

Maar dan gebeur dit. Hulle raak aan die nuwe huis gewoond. Die nuwe pos by die werk is toe nie wat hulle gedink het dit sou wees nie. En almal het na ‘n week vergeet hoe oulik hulle nou eintlik was. En voor hulle hulle oë uitvee, het hulle hulle paroolvoorwaardes oortree. Want daar is nou iets anders wat hulle graag wil hê. En skielik slaan die swaar ysterhek van die tronk weer agter hulle toe.

Is u en ek in hierdie tronk, broers en susters? Dit is eintlik maklik om te bepaal: is ons bly wanneer ons meer het, en ongelukkig as ons minder het as wat ons sou wou gehad het? Dan het ons ‘n selnommer. Dink ons ons sal eers gelukkig wees wanneer ons daardie verhoging of bevordering kry, in daardie ander huis intrek, of daardie prestasie bereik wat ons meen ons darem tog ‘n bietjie meer belangrik as ander sal maak? Dan ken ons lankal reeds al ons selmaats se name. Ja, broers en susters, as ons geluk afhang van wat ons het, verkry, wat ons vermeerder, bestuur of beheer of begeer — geniet jou verblyf in die plekkie met die naam ‘Ek wil meer hê’.

Dit is die slegte nuus. Maar daar is ook goeie nuus. Die goeie nuus is dat ons ‘n besoeker het wat ons dalk op parool kan uitkry. Sy naam is Dawid, en sy boodskap is eenvoudig: ek wil jou vanoggend ‘n geheim vertel, die geheim van tevredenheid — Die Here is my Herder, daarom kom ek niks kort nie! Ek het ‘n baie groot ontdekking in die lewe gemaak, sê Dawid: Wat ek aan die Here het, is veel, veel meer as dit wat ek nie in die lewe het nie.

Kan ons dit nasê, broers en susters? Dit is die vraag vanoggend: kan ons dit saam met Dawid sê?

Maar voor ons hierdie vraag antwoord, kom ons dink eers ‘n bietjie saam. Kom ons dink aan alles wat ons het. Oor alles wat ons besit. Wat ons kan sê: hierdie is myne! Noem dit maar gerus by uself op, en dit hoef nie eers baie te wees nie. En kom ons hoor dan wat die Bybel sê oor dit wat ons het.

Eerstens: wat jy het, behoort nie aan jou nie. Ons besittings is nie ons s’ n nie. Vra maar vir enige begrafnisondernemer. Niemand neem ooit iets saam nie. Daar word vertel dat toe een van die rykste mense in die wêreld gesterf het, John D Rockefeller, iemand sy rekenmeester gevra het wat alles hy agtergelaat het. Sy antwoord was: alles. En dit sê die Woord van die Here vir ons amper in presies dieselfde woorde in Prediker 5:14: ‘Self gaan hy kaal uit die wêreld uit soos hy daarin gekom het. Hy kan niks met hom saamneem vir al sy inspanning nie.

En dan die tweede saak, miskien nog belangriker as die eerste: wat jy het, is nie jy nie! Wie en wat jy is, het niks te make met die huis wat jy het, die kar wat jy bestuur, die werk wat jy doen of die klere wat jy dra nie. Luister mooi na Jesus se woorde in Lukas 12:15: ‘‘n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie’.

Kom ons sê dit anders: ons word nie na God genooi na hierdie lewe oor wat jy het, waar jy gewoon het of watter werk jy gedoen het nie. Want in die hemel weet God presies wat in jou hart aangaan. Dit sê 1 Samuel 16:7 pragtig: ‘Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike’.

Met ander woorde: wanneer God aan ons dink, dink Hy aan ons mededeelsaamheid, ons barmhartigheid, hoe sagmoedig ons met ander omgaan, aan ons medelye met ander, aan ons sagte hart. Hy dink aan die passie waarmee ons vergewe, ons simpatie met hulle wat swak is, die liefde waarmee ons ander aanspreek en aanraak.

Daarom, broers en susters — en eintlik is dit so eenvoudig — wanneer ons onsself in oënskou neem, wanneer ons ons eie waarde wil bepaal, mag ons ook nie dink aan wat ons het nie, wat ons besit nie, maar in terme van dit wat ons is. Meer nog: in terme van dit wat ons in Christus behoort te wees, in terme van die feit dat ons in en deur Christus nuwe mense geword het, en in hoeverre hierdie nuwe en wonderlike menswees sigbaar word in ons toewyding aan die Here wie ons sê ons liefhet. Omdat Hy ons eerste, onvoorwaardelik, liefgehad het.

Kom ons dink maar ernstig vanoggend, broers en susters, oor hoe ons voor ons God lewe. Hoop ons voortdurend dat ‘n verandering in ons omstandighede ons gelukkig sal maak? Glo ons dat net ‘n gelukkie wat na ons kant toe sal kom, ons lewens positief sal verander? Kyk ons elke dag uit vir ons skip wat moet arriveer, al weet ons bote kan nie eintlik op teerpaaie seil nie?

Dan, broers en susters, is ons ongelukkig ‘n gevangene. Dan sit ons in daardie tronk met daardie swaar ysterhek. Dan het ons nog nie Dawid se geheim van die lewe ontdek nie: Wat jy in die Herder het is veel meer as dit wat jy nie in die lewe het nie! Net jammer, broers en susters, dat ons soms eers alles wat vir ons belangrik in die lewe is moet verloor om te besef wat eintlik belangrik in die lewe is.

Ek wil afsluit. Ek wil so arrogant wees om u vanoggend huis toe te stuur met die volgende paar vragies: Wat is die een ding wat u reken u weghou van ware geluk? Hoe sou u en ek die volgende sin voltooi: Ek sal gelukkig wees sodra ___________? En ‘n laaste vraag: as my skip nie kom nie, as my drome nooit bewaarheid word nie, as my omstandighede nooit gaan verander nie, sal ek nogtans gelukkig wees? As ons antwoord nee is, moet ons weer hoor wie en wat Dawid sê ons Herder is:

Ons het ‘n God wat ons hoor, wat ons omvou in sy liefde, ons vervul met sy Heilige Gees en die ewige lewe vir ons bewaar vir wanneer dit ons tyd is. As ons op hierdie Herder vertrou, het ons vergifnis vir elke sonde, ‘n rigtingwyser in die digste mis, ‘n lamp vir elke donker hoekie, ‘n anker in elke woesste storm. Of soos Dawid sê: omdat die Here my Herder is, het ek niks meer nodig nie!

En niemand kan hierdie Herder van my wegneem nie. En kom ek vertel u tog die volgende: Op ‘n dag klop ‘n man by sy predikant aan. ‘Ek het alles verloor, dominee, ek is bankrot’. En die dominee antwoord: ‘Ek is jammer om te hoor dat jy alles verloor het. So, ek aanvaar jy het jou geloof ook verloor’. ‘Nee’, was sy antwoord, ‘dit het ek darem nie verloor nie’. ‘Maar dan is ek tog jammer om te hoor’, antwoord die pastor hom, ‘om te hoor dat jy jou integriteit moes prysgee’. ‘Nee,’, help die man hom toe reg, ‘ek het nog my integriteit’. ‘Maar dan moes jy seker jou redding verloor het’, antwoord die predikant hom. ‘Nee’, protesteer die man toe, ‘ek is nog gered’. En watter antwoord kry hy toe? ‘O, jy het nog jou geloof, nog jou integriteit, nog jou redding. Lyk nie vir my jy het iets verloor wat werklik belangrik is nie’.

Sal ons van so ‘n antwoord hou, broers en susters? Net as ons bereid is om saam met Paulus in 1 Timoteus 6:6 te kan sê: ‘Die geloof is ‘n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het’.

Wil u, my broer en suster, u laste in die lewe minder maak? Wil u met ‘n ligter tred stap? Kom ons raak dan van ons onvergenoegdheid ontslae. En kom ons neem iets anders in die plek daarvan saam: sakke vol dankbaarheid.

Dankbaarheid dat die Here ook my Herder is. En dankbaarheid vir die wete dat Hy vir my sal gee wat Hy weet ek nodig het.

Kan ons sê broers en susters: omdat die Here my herder is, kom ek niks kort nie? Eintlik ‘n harde vraag. Want dit toets die diepste van my binneste. Ja, dit toets die egtheid van my geloof.
Amen