Lukas 2:8–23


Die lied van die engele


 

Votum : God sê: “Kom na My toe dat julle gered kan word, almal op die aarde, want Ek is God, daar is geen ander nie”. “Genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees” Amen.

Lofsang : Gesang 365:1 en 3

NaWet : Gesang 354:1 en 4

Belydenis : Gesang 334:1-3

Skriflesing : Lukas 2:8-23

“Wie ‘n kind van God is luister na die woorde van God”

Gebed

Sang : Gesang 257:1

Prediking

Dit is al weer dáárdie tyd van die jaar. U weet almal waarvan ek praat. Hopeloos te veel inkopies, te min tyd en báie, báie te min geld. Die media berig dat Kersinkopies vanjaar met 15 % gestyg het teenoor die vergelykende tydperk verlede jaar.

Die dorp is ‘n miernes van bedrywighede, almal skarrel van die bank, na President Hyper en sommiges wéér terug na die bank. Is dit hoe ons Kersfees moet vier gemeente? Was dit die bedoeling van Jesus Christus dat ons sy verjaarsdag op ‘n wêreldse manier moet vier en onsself te buite gaan met wat ons alles koop en doen? As ons weer stil raak en luister, sal ons die veld en die sterre hoor sing van die grootsheid van Jesus Christus. Sal ons die suiwer note van die engelekoor hoor wat eenvoudige skaapwagters gehoor het. Sal ons weer wyse manne sien wat in nederigheid voor die hemelse Koning kniel. Dít is hoe ons Kersfees moet vier!

Gemeente, ons het so besig geraak met Kersfees en die hou van Kersfees, dat ons vergeet het waaroor dit werklik gaan. Ons moet ons oë en ore oopmaak sodat ons weer Kersfees deur die oë van skaapwagters en wysemanne kan beleef. Voor dit nie gebeur nie, sal ons nooit die ware Kersfees vreugde beleef waarvan die engele in vers 14 gesing het nie. “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het”.

Broers, susters en kinders dit is nie toevallig dat hierdie lied juis deur skaapwagters gehoor is nie. Hulle wat uit die veld geleef het en niks aanstellerig was nie. Hulle wat in eenvoud en nederigheid gelewe het, het die lied van die engele die duidelikste gehoor. Wat is dit wat hulle gehoor het en wat is dit wat ons ook wil hoor?

“Eer aan God in die hoogste hemel”. Gemeente, wat beteken hierdie eer. Eerstens moet ons sê dat God se eer nooit van mense afhang nie. ‘n Bekende teoloog, Johan Cilliers het dít van die eer van Jesus tevertel:

Hy vertel die verhaal van sy ervaringe terwyl hy in Heidelberg in Duitsland studeer het. Op ‘n Sondagmôre het hy by die eeue-oue Heilig Geist Kirche ingestap. Wat hom veral opgeval het was die stalletjies wat rondom die kerk hulle ware uitstal en verkoop, onder andere ook pornografiese materiaal. Op een van die gebrandskilderde vensters staan daar Soli Deo Gloria- “Aan God alleen die eer”. Hy het toe by homself gedink dat kerkleiers hulle al lankal teen hierdie straatverkope sou moes uitspreek, om God se kerk, selfs God se naam, in ere te herstel. Maar nadat hy op Kersoggend die preek daar in die kerk bygewoon het en die prediker juis uit Lukas 2: 14 gepreek het, het hy dit wat ek vroeër vir u gesê het besef. God is die Here, Hy het die eer en sal dit vir ewig hê. Sy eer hang nie van mense af nie. Dit maak nie saak wat die wêreld sê, of wat die wêreld doen nie, God hét al die eer. En wanneer ons Kersfees wil vier soos die skaapwagters, dan sal ons dit moet besef en daarvolgens optree. Kersfees is nie ‘n heerlike familiebyeenkoms of ‘n tyd om ou vriende weer op te soek nie. Kersfees is ‘n tyd om soos die engele God se eer raak te sien en dit te besing. Om Jesus Christus te herken en te erken as ewige Goden nie maar bloot ‘n kindjie in ‘n stal in Betlehem wat wonders gedoen het nie.

Dit bring ons by die tweede saak van ons teksvers. Dit is alles goed en wel dat ons Jesus Christus as God eer, maar wat het geword van die vrede waarvan die engele gesing het? Waar kan ons daardie vrede vind in ‘n wêreld wat lyk soos ons eie? Waar is die vrede wanneer klein kindertjies, verkrag en aangerand word? Sing die engele ook dan van vrede? Waar is die vrede wanneer mense onskuldig op hulle plase uitgemoor word? Sing die engele dan ook van vrede? Wanneer mense, wit en swart, daagliks aangerand en beroof word, sing die engele dan ook van vrede?

Gemeente, as ons mooi luister en ons hoor die klanke van die engele lied, sal ons hoor dat hulle vandag nog sing van vrede. Die vrede lê nie noodwendig tussen mense nie, maar is tussen God en mens. Die verskriklike oordeel van God teenoor die mens na die sondeval is opgehef met Jesus Christus se koms na die wêreld. God het weer vrede gemaak met sy skepping. Die probleem is net dat God se skepping nog nie vrede gemaak het met die Skepper nie. Die hand wat God deur Jesus Christus na die mens uitgesteek het is deur die mens geneem en aan ‘n houtkruis vasgespyker. ‘n Groot gedeelte van die wêreld het nog nie die hand aan die kruis raakgesien as God se hand van vrede nie.

Mensgemaakte vrede is gewoonlik net ‘n wapenstilstand soos wat ons gereeld in die Midde Ooste sien. Die geringste misstap kan weer die lont aan die brandsteek. Maar wanneer God betrokke is by vrede, duur dit ewig. Ek wil graag aan die hand van nog ‘n voorbeeld hierdie vrede verduidelik. In 1901 is Chili en Argentinië in ‘n stryd gewikkel. Die twee lande se weermagte was aan weerskante van die grenslyn saamgetrek en reg om binne die volgende paar uur oorlog te maak. Die leiers van weerskante was Christene en hulle het besluit om ‘n laaste poging aan te wend om hierdie dreigende oorlog in die kiem te smoor. Die uiteinde van hulle onderhandelinge was dat hulle albei teruggetrek het en daar het duursame vrede geheers.

Albei regerings het besluit om ‘n standbeeld op te rig op die plek waar die onderhandelings plaasgevind het. Van wie het hulle ‘n standbeeld opgerig? Ons sou almal dink van die onderhandelaars. Nee, broers en susters, hulle het ‘n standbeeld van Jesus Christus opgerig, met uitgestrekte hande na Argentinië en Chili. Die meeste van ons het sekerlik al hierdie beeld op TV of films gesien. Op die standbeeld is die teks van Efesiërs 2:14 aangebring: “Christus is ons vrede, Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos ‘n muur skeiding gemaak het”.

Ware vrede kan alleenlik plaasvind waar God teenwoordig is. Solank as wat ons nie ons probleme en verskille na God neem nie, sal daar nooit werklike vrede tussen mense wees nie. Vir God se kinders lê vrede verder daarin dat hulle raaksien en ervaar dat God weer vrede met elkeen van ons gemaak het. Wanneer ons dit besef, kan ons saam met die engele ‘n vredeslied sing waarin ons al die eer aan God gee, omdat hy weer vrede met ons gemaak het.

‘n Laaste saak oor “vrede”. Wat is die teenoorgestelde van vrede? Die van u wat gedink het dit is oorlog, u is verkeerd, die teenoorgestelde is onvrede. Dit wil sê, as ek met die persoon langs my verskil oor ‘n saak en ek is kwaad vir hom en hy vir my, is daar nie vrede tussen ons nie. En wanneer ons saam met die engele oor vrede wil sing, moet ons eers al die onvrede uit ons eie lewe verwyder.

Wanneer ons mooi luister wat die engele sing, dan hoor ons ook die slot reëls: “vir die mense in wie God ‘n welbehae het!”

Gemeente, ons moet in skaamte ons koppe laat sak wanneer ons hierdie slotwoorde hoor. Ons wat so gereeld ongehoorsaam is aan God. Ons wat so gereeld ons eiebelang bo God stel. Ons wat so gereeld vir mekaar kwaad word, wat so gereeld sonder God die pad wil stap, in óns, het God ‘n welbehae. Dit is waar, ons kan dit amper nie glo nie!

En baie mense voor ons kon dit ook nie glo nie, daarom het hulle hierdie gedeelte anders probeer vertaal. In die Vulgaat, die Latynse vertaling van die Bybel, staan die gedeelte: “vir die mense wat in God ‘n welbehae het”. ‘n Moderne kommentator vertaal die gedeelte soos volg:“vir die mense wat met welbehae op God se groot dade en verlossingswoorde reageer.

Maar dit is nie wat daar staan nie. Direk uit die Grieks vertaal staan daar: “Eer aan die hoogste God en vrede op aarde vir mense in wie Hy groot blydskap het”

Ja, God het ‘n blydskap in mense soos ons. Gewone, sondige mense soos ek en soos U. Wat ‘n groot genade dat God, die Skepper van alles en almal, ‘n blydskap in ons het, selfs al stel ons Hom steeds teleur. Is dit nie maar wat ‘n ouer doen teenoor sy kind nie? Omdat hulle die kind liefhet, sal hulle vele foute oorsien. Omdat God ons liefhet, sal Hy ons nie verstoot nie.

Broers, susters en kinders, binne al die lawaai van Kersfees en partytjies moet ons tyd maak om te luister na die sang van die engele. Wanneer ons stil raak sal ons die skoonste en suiwerste note hoor. Op die vleuels van die wind sal die lof van God ons ore bereik. Sal ons die hemelse koor hoor saamsing: “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het”.  Wanneer ons mooi luister na hierdie woorde, sal ons nie anders kan as om die ritme van die musiek te voel en saam te sing nie. Sal die boodskap aaneenvoudige skaapwagters, ook die boodskap word wat ons na die wêreld uitdra en uitleef. Mag ons vreugdelied ook die hele wêreld aanspoor om saam die lof en dank aan God te bring.

Amen

Gebed

Slotsang : Gesang 329

Gesang : 358:1

Seënbede : Genade, barmhartigheid en vrede, van God die Vader en Christus Jesus ons Heer.

Amen