Waar ons nou afskeid neem van NN (of geliefde, of oorledene), hoef ons nie te treur soos hulle wat geen hoop het nie.

Ons glo immers dat Jesus Christus gesterwe maar ook opgestaan het.

Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in hom gegelo het, na Hom toe sal neem (1 Tess 4:13-14).

Amen