Waar ons nou afskeid neem van NN (of geliefde, of oorledene), moet ons nie ontsteld wees nie, want Jesus Christus het gesê:

“In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak ... en Ek sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is” (Joh 14:1-3).

Amen