Waar ons nou afskeid neem van NN (of geliefde, of oorledene), hoef ons nie wanhopig te wees nie, want Jesus Christus het gesê:

“Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie” (Joh 11:25-26).

Amen