Ons neem afskeid van NN (of geliefde, of oorledene) in die oortuiging dat elkeen wat in Jesus glo, sal lewe, al het hy/sy gesterwe (Joh 11:25-26).
Amen