Elkeen wie in Jesus Christus glo, leef vir altyd in God se teenwoordigheid.

Met die sterwe van NN, (vir wie ons lief was), bely ons saam met Paulus dat ons nie onkundig hoef te wees nie, omdat God dié wie in Hom glo, na Hom toe neem (1 Tess 4:13).

In hierdie geloof neem ons vandag afskeid van NN.

Ons lewe nou reeds in die vaste en seker hoop van die opstanding tot die ewige lewe deur ons Here Jesus Christus (Joh 5:24; 11:25).

Hy maak ons vernederde liggame aan sy verheerlikte liggaam gelyk.

Só bly ons tot in ewigheid by God.

Amen