Wanneer ons geliefdes sterwe, bely ons terselfdertyd dat Jesus Christus vir ons gesterf het.

Deur Christus se dood het ons saam met Hom die graf ingegaan en deur sy opstanding het ons saam met Hom die dood oorwin (Rom. 6:5).

Omdat Christus opgestaan het, is ons eie opstanding ‘n werklikheid.

Jesus was dood, en kyk, Hy lewe tot in alle ewigheid.

Hy is die Eerste en die Laaste en die Lewende.

Hy is die Oorwinnaar oor die dood (Open. 1:18).

In hierdie geloof neem ons afskeid van NN.

Amen