By die graf van/Met die afsterwe van NN raak ons weer opnuut bewus dat ons aardse lewe ophou (Jes 40:6, 8; 1 Pet 1:24).

Nogtans bly ons hoop op God gevestig, wat aan ons die lewe in Christus gee.

Christus is ons hoop.

Hy het vir ons gesterwe en vir ons opgestaan.

Saam met Hom oorwin ons die dood.

Daarom glo ons dat elkeen wat in Christus sterwe, ook saam met Christus sal lewe (Joh. 5:24; 1 Joh 5:13).

In hierdie geloof en vertroue begrawe/neem ons afskeid van NN.

Amen