Ons glo dat God die Bron van lewe is - ook van die ware en ewige lewe (2 Tim 1:1; 1 Kor 15:19).

Deur die dood van NN, ervaar ons die groot verlies, waardeur ons elkeen diep bedroef is.

Tog gee die Here self aan ons sy troos en bemoediging, sodat ons nie treur soos mense wat nie hoop het nie (1 Tes. 4:13-14).

God beloof dat ons smart verlig sal word en dat Hy ons met sy liefde en krag sal bystaan, ook op die pad wat voorlê.

Al is ons verlies groot, hou ons vas aan die genade van God wat steeds groter is.

Amen