(Kan onder andere gebruik word in die geval van selfmoord)

Met die skielike en onverwagte afsterwe van NN, (vir wie ons lief was), kom ons te staan voor die werklikheid dat ons aardse lewe nie vir altyd hou nie (Jes 40:6,8; 1 Pet 1:24).

Jesus Christus, wat genadig is, het self aan die kruis gesê:

“Dit verseker ek jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees” (Luk 23:43).

Christus het immers vir sondaars gesterf.

Elkeen ontvang alleen op grond van Christus se genade die ewige lewe (Ef 1:5; Tit. 1:2).

Ons begrawe/neem ons afskeid van ons geliefde NN, in die vaste en seker wete dat Jesus Christus ons enigste hoop in hierdie lewe en ook hierna is (Kol 3:3; Ef 1:2; Heb 11:1).

Amen