(Kan onder andere gebruik word in die geval van ‘n onverwagte dood van ‘n baba)

Ons leer uit God se Woord dat Hy ons ken en liefhet nog voordat ons gebore is (Ps 139).

Of ons dan lewe en of ons sterwe, dié seker wete en dié vaste geloof mag ons altyd hê dat God ons God is.

Jesus Christus is nie net ons Vriend in hierdie lewe nie, maar is ook ons Vriend dwarsdeur dood.

“Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê” (Joh. 15:13).

Al brand ons harte in verslaendheid en pyn, leer ons by die graf van Lasarus dat ons pyn ook God se pyn is (Joh. 11:33, 35).

Al het ons as gelowiges nie al die antwoorde nie, begrawe/neem ons afskeid van ons ons baba/kind NN, in afwagting op God wat troostend deur sy Gees ons bystaan.

Amen