Mense in nood word op 'n wye verskeidenheid maniere deur die NHKA ondersteun, nie net deur die Kerk se maatskaplike werkers nie, maar veral deur gemeentes en ander organisasies.

GEMEENSKAPSPROJEKTE
Die meerderheid van die NHKA se gemeentes is betrokke by voedselprojekte in hul plaaslike omgewing. Gemeente Elandspoort in Danville in die weste van Pretoria, verskaf byvoorbeeld weeklikse kospakkies aan 'n groot aantal gesinne. Verskeie gemeentes verskaf bestanddele aan sopkombuise wat etes by veral skole verskaf.

Die Afrika Instituut vir Missiologie beskik oor 'n regskliniek wat bedryf word deur Adv Linda Pienaar, adjunk kommisaris van die SAPD en ds Johan van Staden (LLB). Hierdie kliniek vind tans een Saterdag per maand op die AIM kampus plaas. Die diens gaan binnekort uitgebrei word om binne gebiede soos Temba en Ramotse ook dienste te lewer. Tans word gratis regsadvies gelewer aan die hoofde van die NRO's wat deel vorm van die Tswaraganang Forum. Advies word gegee oor sake soos kontraktuele ooreenkomste en bevoegdhede van bestuursliggame.

Die Regskliniek word ook gekoppel aan dienste soos opleiding in finansiële bestuur en pastorale berading. Predikante en lidmate met die nodige kwalifikasies en ervaring lewer hierdie dienste aan die gemeenskap in samewerking met AIM se senior studente.

Die Tshwaraganang (kom ons vat hande!) Forum vergader maandeliks onder leiding van AIM se projekbestuurder. Die werksaamhede van die Forum se 15 NRO's het 'n direkte impak op meer as 800 kinders, 25 bejaardes en 120 gestremdes. Die Forum konsentreer op opleiding, hulpverlening en die organisering van opvoedkundige- en ontspanningsgeleenthede. Kleuterskoolpersoneel van Pretoria deel hulle kennis met personeel in Hammanskraal tydens opleidingsgeleenthede, terwyl toerusting vir skole en diensorganisasies ook ingesamel word.

AIM het 'n nuwe doelmatige gebou, wat deur Prestige College geskenk is, aan 'n organisasie geskenk wat tuisversorging van siekes en weeskinders behartig.

Die Tswaraganang Forum verskaf verder ook agri-opleiding aan vroue in samewerking met die Departement Landbou (Tshwane Univeristy of Technology), asook rekenaaropleiding aan lede van die 15 NRO's.

Groentetuinprojekte is 'n relatief eenvoudige en effektiewe manier om gemeenskappe te help om hulleself te help en terselfdertyd werksgeleenthede te skep. Die NHKA is betrokke by verskeie projekte wat wissel van eenvoudige groentetuine, tot selfs 'n kwekery in Hammanskraal. Mnr Solly Mohale se Mohale's Green Goddess Nursery het met die ondersteuning van AIM ontwikkel sodat hy tans meer as 30 verskillende soort plante, bome en struike verkoop.