Die kuratorium is verantwoordelik vir die benoeming van en toesig oor die onderrig van die Hervormde Kerk se teologie professore en ander dosente, en hou ook toesig oor die vordering en gedrag van die NHKA se teologie studente.