Gesprek oor kerkwees in die huidige tyd

Kom ons neem deel aan die gesprek wat tans in die Kerk oor bogenoemde tema aan die gang is. Die onderstaande drie interessante artikels is 'n goeie beginpunt vir die gesprek:


Implikasies van die kommunikatiewe handelingsteorie vir 'n prakties-teologiese perspektief op die ekklesiologie (Prof TFJ Dreyer; HTS 51/3; 1995)

Spiritualiteit, identiteit en die etos van die Nederduitsch Hervormde Kerk (Prof TFJ Dreyer; HTS 54/1 & 2; 1998)

Die akkommodering en bestuur van diversiteit in gemeenteverband (Prof TFJ Dreyer; HTS 62/4, 2006)