Ouderlingetoerustingskursus
('n Gedrukte en gebinde weergawe van hierdie kursus is beskikbaar by die SENTIK-boekwinkel teen R25.00 per eksemplaar. 'n Gratis kopie in elektroniese formaat kan ook aangevra word. Kontak Christo Joubert in laasgenoemde verband by 012 322 8885.)

 

Basiskursus in Bedieningspraktyk


Welstandsprogram vir predikante en hul gesinne

Dekbrief

Neem ook kennis asseblief
: Die laaste faset van die Welstandsprogram behels ’n jaarlikse meetinstrument wat elektronies via die internet gedoen moet word. Predikante en hul gades word versoek om 'n vraelys te voltooi wat dan rekenaarmatig verwerk sal word. Hierdie eerste elektroniese vraelys is ʼn toetslopie om ʼn behoeftebepaling te doen van die situasie in ons gemeentes. Ons versoek elke predikant en sy of haar gade om asseblief die vraelys te voltooi. Die vraelys word via die internet gedoen, en u kan dit vind deur op die volgende skakel te klik: http://www.surveymonkey.com/s/JV8KVDP