Die Raad van Trustees hanteer die administrasie van die NHKA Predikante Aftreefonds

Alle navrae moet gerig word aan Susan Moore by mannekrag@nhk.co.za.

Vir verdere informasie kies een van die volgende skakels:


PENSIOENRAAD
Die Pensioenraad sien soos volg daaruit:

VOORSITTER Ds FJ Labuschaghne
ONDERVOORSITTER Ds HP van den Berg
LEDE DEUR PREDIKANTE AANGEWYS Ds F Labuschaghne
Ds HP van den Berg
Ds TL Botha

fjmlab@cybertrade.co.za
hpvdb@absamail.co.za
tlbotha@lantic.net

LEDE DEUR DIE KERK AANGEWYS

Mnr HPJ van Nieuwenhuizen
Mnr A Struwig

SITTING NAMENS EMERITI (SPREEKREG)

Ds Paul Jooste

Ds Leon Nel

HOOFBEAMPTE Mnr E Struwig elmar@nhk.co.za