Die Pensioenraad hanteer die administrasie van die Predikante-, Pensioen- en Weduwee- en Weesfonds van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.

Alle navrae moet gerig word aan Susan Moore by mannekrag@nhk.co.za.

Vir verdere informasie kies een van die volgende skakels:


VERSLAE

 

Waardasieverslae

(Let wel: Waardasieverslae word nie jaarliks uitgebring nie)

 

Waardasieverslag soos op 1 Januarie 2000

 

Waardasieverslag soos op 1 Maart 2001

 

Waardasieverslag soos op 1 Maart 2002

 

Waardasieverslag soos op 1 Maart 2003

 

Waardasieverslag soos op 1 Maart 2004

 

Waardasieverslag soos op 1 Maart 2005

 

Waardasieverslag soos op 1 Maart 2006

 

Waardasieverslag soos op 1 Maart 2007

 

Waardasieverslag soos op 28 Februarie 2009

 

Waardasieverslag soos op 29 Februarie 2012

 

Jaarverslae (Trusteeverslae)

 

Jaarverslag (Trusteeverslag) soos 28 Februrie 2003

 

Jaarverslag (Trusteeverslag) soos 29 Februrie 2004

 

Jaarverslag (Trusteeverslag) soos 28 Februrie 2005

 

Jaarverslag (Trusteeverslag) soos 28 Februrie 2006

 

Jaarverslag (Trusteeverslag) soos 28 Februrie 2007

 

Jaarverslag (Trusteeverslag) soos op 29 Februarie 2008

 

Jaarverslag (Trusteeverslag) soos op 28 Februarie 2009

 

Jaarverslag (Trusteeverslag) soos op 28 Februarie 2010

 

Jaarverslag (Trusteeverslag) soos op 28 Februarie 2011

 

Jaarverslag (Trusteeverslag) soos op 29 Februarie 2012

Jaarverslag (Trusteeverslag) soos op 28 Februarie 2013