Die Raad van Trustees hanteer die administrasie van die NHKA Predikante Aftreefonds.

Alle navrae moet gerig word aan Susan Moore by mannekrag@nhk.co.za.

Vir verdere informasie kies een van die volgende skakels:


Warren Buffet, die wêreldbekende beleggings-ghoeroe het gesê: "I don't look to jump over 7-foot bars: I look around for 1-foot bars that I can step over" Belegging vir aftrede werk ook met hierdie beginsel.

  • Koppel met ABSA

Hoe om te registreer

Hoe om aan te teken

Teken aan
(Elke lid van die pensioenfonds sal saam met hulle voordeelstate inligting ontvang oor die aanteken en registrasieprosedure op ABSA se webwerf, asook persoonlike nommers wat toegang tot hulle persoonlike inligting moontlik sal maak. Geen poging moet aangewend word om te registreer sonder die persoonlike nommers wat u per brief sal bereik nie)

  • Aftredebeplanner (rekenaar)
Gebruik hierdie skakel om u te help om u aftrede te beplan. Daar is 'n verskeidenheid rekenaars. Daar kan selfs verbandpaaiemente en vele ander berekeninge gemaak word. Kies die rekenaartjie wat u wil gebruik bo-aan die bladsy wanneer die webwerf oopmaak.
  • Wat is my risikoprofiel?

(Risk comes from not knowing what you're doing - Warren Buffet)

Definisies van risikoprofiele

Bepaal jou risikoprofiel

  • Hoe werk die waardes van die fonds ('n benaderde berekening)?

Die grootste risiko met aftrede is dat jou spaargeld sal opraak terwyl jyself of jou gade nog leef. Net ongeveer 6% van die samelewing het goed genoeg voorsien dat dit nie met hulle sal gebeur nie.

 Bereken jou voordele in die fonds 

  • Het ek genoegsaam voorsien vir my aftrede?

Beplanning vir my aftrede

Tien vrae wat jy by jou fonds en die trustees behoort te vra

Nuttige finansiële beplanning-suite deur Liberty

Die trusteevergadering het met ASBA ooreengekom dat hulle iemand afsonder wat beskikbaar is met hulp met betrekking tot beplanning vir aftrede. Gebruik gerus die inligting op meegaande skakel.