PENSIOENRAAD - Ander inligting

Die Raad van Trustees hanteer die administrasie van die NHKA Predikante Aftreefonds.

Alle navrae moet gerig word aan Susan Moore by mannekrag@nhk.co.za.

Vir verdere informasie kies een van die volgende skakels: