Die Raad van Trustees hanteer die administrasie van die NHKA Predikante Aftreefonds.


Alle navrae moet gerig word aan Susan Moore by mannekrag@nhk.co.za.

Vir verdere informasie kies een van die volgende skakels:


Terugvoer oor die tuisblad: hpvdb@absamail.co.za

Predikantslede van die raad kan gekontak word deur die e-pos skakel langs hulle name te gebruik om 'n e-pos te stuur:
FJ Labuschaghne - fjmlab@cybertrade.co.za

Ds HP van den Berg - hpvdb@absamail.co.za
Ds TL Botha - tlbotha@lantic.net

Alle administratiewe sake en navrae:
Me Susan Moore by mannekrag@nhk.co.za.