MISSIE
Om werklik Kerk van Christus te wees deur te fokus op:

 • viering
 • gemeenskap
 • diens
 • getuienis

Daarom wil die NHK as gemeenskap van gelowiges ons geloof in Jesus Christus in woord en lied vier, mense dien en van die verlossing in Christus getuig.

Op hierdie weg sal ons deurgaans die volgende waardes handhaaf:

 • nederigheid in ons lewe voor God
 • nugterheid in ons omgang met die Woord
 • menslikheid in ons verhoudings met mekaar en ander mense

Dit wil ons nastreef deur:

 • gehoorsame uitlewing van die Woord
 • deurleefde en eietydse prediking
 • entoesiastiese uitdra van die Evangelie
 • visioenere leierskap op alle terreine
 • liefdevolle ondersteuning van alle mense in nood
 • op die uniekheid van Christus en sy Kerk te fokus.